PRM / Topdiplomat træder ind i Dansk Konkurrenceevneråd

  Pressemeddelelse fra Industriens Fond

  Dansk Konkurrenceevneråd er sat i verden af Industriens Fond og Nordic Model Institute og har til opgave at kick-starte samfundsdebatten om hvorfor omverdenen skal vælge Danmark til. Eller med andre ord at besvare spørgsmålet; Hvorfor skal internationale kunder, virksomheder, investorer og talent vælge Danmark og danske produkter til i den globale konkurrence?

  Det spørgsmål bliver Konkurrenceevnerådet nu yderligere rustet til at besvare, når nuværende vicegeneralsekretær i OECD og tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, Ulrik Vestergaard Knudsen træder ind som nyt medlem. Et arbejde han ser frem til at tage fat på:

  - Verden skal ville Danmark. Men det sker kun, hvis Danmark også vil verden. Vores evne til at konkurrere - og dermed hele vores fremtidige økonomi og velfærdssamfund - er dybt afhængig af de globale rammebetingelser; den globale vækst, det globale samarbejde og den fælles håndtering af de eksistentielle udfordringer, som ingen lande kan løse alene. Vi skal have en diskussion af, hvordan vi får en ny og bredere funderet globalisering, der i højere grad omfavner alle. Hvis vi ikke får det, så smuldrer den folkelige opbakning til den globalisering, som Danmark ikke kan overleve uden.

  Den erfarne topdiplomat bliver dermed det 21. medlem af rådet der allerede tæller en række markante profiler fra erhvervslivet.

  Et i forvejen stærkt råd får dermed en endnu bredere erfaringsbase at trække på, og det er vigtigt, siger direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang:

  - Det er rigtig positivt at Ulrik Vestergaard nu også indtræder i Konkurrenceevnerådet. Med sit internationale perspektiv og betydelige erfaring fra den danske udenrigstjeneste og senest i OECD, bidrager han til at gøre Rådet endnu stærkere og bibringe Rådet et dybdegående indblik i dynamikken i verdensøkonomien. Det er et vigtigt perspektiv at få ind i den danske samfundsdebat, og i Rådets arbejde med at besvare hvorfor verden skal vælge Danmark til.

  Dagens topmøde, der afholdes virtuelt, er det første af tre planlagte møder og har temaet: Nye mål for Danmark. I forbindelse med mødet udgiver Nordic Model Institute (NOMO) den digitale tilstandsrapport "Danmark: kurs mod nye mål", der viser hvordan Danmark har klaret sig på mere end 25 økonomiske og samfundsmæssige succeskriterier siden 1980. Rapporten dokumenterer blandt andet, at Danmark er én af globaliseringens "vindernationer" med flere internationale top-5 placeringer, men finder også tegn på stagnation og tilbagegang på andre parametre. Rapporten danner dermed et solidt fundament for drøftelserne i Rådet, fortæller CEO i Nordic Model Institute, Martin Møller Boje Rasmussen:

  - Med tilstandsrapporten lægger vi et unikt faktuelt videns-grundlag for en bred drøftelse af nye målsætninger for Danmarks holdbare konkurrencekraft i en ny, post-pandemisk globalisering. Med afsæt i netop rådets inputs har vi for første gange sammenfattet Danmarks "performance" på en lang række økonomiske, bæredygtige, sundheds- og samfundsmæssige KPI'er som f.eks. sund levealder, grønt BNP, CO2-produktivitet og 'liveability.' Vigtige indikatorer og indeks, der ikke blot udpeges som centrale målepunkter af Dansk Konkurrenceevneråd men også af f.eks. OECD og World Economic Forum. Og derved har vi altså en helt konkret måling af Danmarks holdbare konkurrencekraft.

  Rådet træder sammen om yderlige to Kronborg-rundbordsmøder og fremlægger i sommeren 2022 sine konklusioner. Temaerne på de kommende møder bliver henholdsvis Nye globale markeder og teknologier og Nye konkurrencefaktorer og drivkræfter.

  Dansk Konkurrenceevneråd er støttet med 3 mio. kroner fra Industriens Fond.

  Læs mere om Rådet på www.why.dk

  Rapporten "Danmark: kurs mod nye mål" kan hentes her: https://www.nordicmodelinstitute.com

  For yderligere information kontakt:

  Anders Brandtoft

  Presse- og kommunikationschef Industriens Fond

  Mobil: 3112 2743

  E-mail: ab@industriensfond.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/topdiplomat-traeder-ind-i-dansk-konkurrenceevnerad?releaseId=13616263

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **