PRM / Dyre byggetilladelser truer firmaers eksistens

  Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne

  Det kan være både uforholdsmæssigt dyrt og besværligt at få de krævede byggetilladelser, når der skal sættes gang i mindre bygge- og renoveringsprojekter. En problematik, der skaber store udfordringer for de virksomheder, som skal byde ind på arbejdet.

  "Her i vores virksomhed kan vi heldigvis godt holde skindet på næsen. Men kravene til dokumentation og omkostningerne på vejen mod at få de nødvendige godkendelser er eksploderet i en grad, som gør det svært at komme i gang med især de mindre projekter. Det betyder, at projekterne står stille, mens pengene fosser ud af kassen. Det er ganske enkelt ikke holdbart længere, og mange af vores kolleger står efterhånden i en situation, hvor deres virksomheders eksistens er truet på denne baggrund," siger Kenneth Baand Larsen, som er indehaver af DanskAltan ApS i Asaa.

  Allerede tilbage i oktober råbte han vagt i gevær over problemerne, der er opstået, efter at man for godt et år siden indførte et nyt bygningsreglement. Det betyder bl.a., at en vurdering af tekniske løsninger på brand- og konstruktionsområderne ikke længere er en kommunal opgave. I stedet er det nu op til private, certificerede brandrådgivere og statikere at stå for vurderingen.

  Efter hans mening har det altså betydet, at det er blevet både alt for dyrt og besværligt at få de nødvendige byggetilladelser.

  "Reelt betyder det, at kravene er de samme, uanset om man skal bygge et supersygehus eller sætte en altan op. Og når kunderne bliver præsenteret for regningen i forbindelse med de nye krav, vælger mange af dem i sidste ende at springe fra. Det er selvsagt dybt frustrerende, når interessen for de produkter, vi leverer, ellers ER til stede," siger Kenneth Baand Larsen og uddyber:

  "Derfor er der brug for at få kigget på dokumentationskravene hurtigst muligt, så vi kan få dem landet på et niveau, der giver logisk mening - både praktisk og økonomisk - for virksomheder af vores størrelse," understreger han.

  Ikke godt nok

  Også hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er man kritisk over for behandlingen af de tekniske byggeprojekter.

  "Formålet med indførelsen af en certificeringsordning var at få en hurtigere og mere ensartet proces for byggetilladelser på tværs af landet. Men vi må konstatere, at det ikke er sket. Og siden vi første gang gjorde opmærksom på problemet, er situationen faktisk gået fra dårlig til direkte livstruende for en række af de berørte virksomheder," siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

  Han peger på, at virksomhederne oplever stor forvirring om, hvordan de nye regler skal fortolkes. Det betyder bl.a., at det er uklart, hvad der skal dokumenteres i den enkelte ansøgning, ligesom det er svært at få besked om, hvad det koster at gennemføre den krævede dokumentation.

  "Dermed sættes tilbuds- og byggefasen reelt i stå, og det er ganske enkelt ikke godt nok. Aktørerne skal lære at bruge certificeringsordningen rigtigt og dokumentere på det rigtige niveau," understreger Simon O. Rasmussen.

  TEKNIQ Arbejdsgiverne er selv med i en task force, der arbejder på at afklare og udbedre problemerne.

  "Skal vi for alvor gøre noget ved problemerne, er det dog nødvendigt, at myndigheder og rådgivere finder sammen i en ensartet forståelse af reglerne, og at det sker på måder, hvor simpelt byggeri ikke belastes med uforholdsmæssigt store og dyre dokumentationskrav. Sker det ikke nu, så må vi ændre reglerne - virksomhederne har ikke råd til at vente længere," siger Simon O. Rasmussen.

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne - mobil: 60 69 88 91
  Kenneth Baand Larsen, indehaver af DanskAltan - mobil: 26 88 45 01

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dyre-byggetilladelser-truer-firmaers-eksistens?releaseId=13613590

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **