PRM / Flere nye borgere flytter til Guldborgsund Kommune

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  I disse år slår flere og flere nye borgere sig ned i Guldborgsund Kommune. I 2019 flyttede der 126 nye borgere til kommunen, og tallet er i 2020 steget til 242.

  Også i det samlede befolkningstal i Guldborgsund Kommune, som har været faldende i mange år, er der nu positive tendenser at spore.

  I 4. kvartal af 2020 har der været en fremgang i det samlede befolkningstal på 48 borgere i forhold til 3. kvartal 2020. Det er første gang i lang tid, at Guldborgsund Kommune oplever, at befolkningstallet er vokset.

  Trods den positive udvikling i 4. kvartal er det samlede befolkningstal faldet med 274 personer i 2020, fordi der fortsat fødes for få børn i kommunen i forhold til hvor mange borgere, der går bort.

  John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, glæder sig over den positive udvikling i befolkningstallene, selvom han ved godt, at man skal være forsigtig, når det drejer sig om analyse af statistik, hvor mange faktorer kan spille ind.

  "Det er selvfølgelig små tal, men vi skal være glade for, at det går fremad. Vores mål er, at flere borgere bosætter sig i vores kommune og bliver her - især har vi fokus på nyuddannede, småbørnsfamilier og de voksne familier. Jeg er derfor meget tilfreds med, at tallene viser, at flere borgere vælger at flytte til vores kommune, og det er afgørende for, at vi fortsat kan skabe vækst og udvikling i Guldborgsund Kommune," siger John Brædder.

  Gang i flexboliger

  I 2013 blev flexboligordningen indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. Boligejeren kan med sådan en tilladelse frit benytte boligen til fritidsformål eller som helårsbeboelse, og ejeren undgår bopælspligten.

  I Guldborgsund Kommune har man givet tilladelse til 314 flexboliger i perioden 2013-2019. På 63 ejendomme er en eller flere ejere flyttet ind permanent. Langt de fleste flexboliger bliver beboet inden for et til to år.

  John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, er glad for flexboligordningen, der er med til holde gang i udviklingen og væksten i Guldborgsund Kommune.

  "Vi kan se på tallene, at flere af de borgere, der benytter sig af flexboligordningen, faktisk ender med at bosætte sig permanent i vores kommune, og det er med til at understøtte en positiv befolkningsudvikling," siger John Brædder.

  Kontakt:

  Borgmester John Brædder tlf.: 25180390

  Kommunikationskonsulent Emil Andersen tlf.: 2518 0173 email: eand@guldborgsund.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-nye-borgere-flytter-til-guldborgsund-kommune?releaseId=13610823

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **