PRM / Varde Kommune indgiver politianmeldelse i sagen om Skovlund/Ansager Hallen

  Pressemeddelelse fra Varde Kommune

  Den 7. januar behandlede Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune sagen om uretmæssig udbetaling af lokaletilskud til Skovlund/Ansager Hallen og besluttede da en række tiltag, der skulle stramme op og sikre en tillid i det fortsatte samarbejde med hallerne.

  Udvalget har dog lyttet til den kritik, der har været efterfølgende og finder derfor, der er et behov for at afklare spørgsmålet om muligheden for domsfældelse i sagen om uretmæssig udbetaling af lokaletilskud til Skovlund/Ansager Hallen.

  Derfor har Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune besluttet, at der skal indgives poltianmeldelse i sagen om Skovlund/Ansager Hallen.

  Udvalget har på den baggrund bedt forvaltningen om at indgive politianmeldelse i sagen.

  Dokumenter i sagen kan findes under dagsordenpunkt 501 fra udvalgets møde den 7. januar 2021.

  Kontakt:

  Kommunikationschef i Varde Kommune Steffen Kjær tlf.: 21 83 71 89 email: stkj@varde.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/varde-kommune-indgiver-politianmeldelse-i-sagen-om-skovlundansager-hallen?releaseId=13609334

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **