PRM / Dansk drivkraft bag europæisk platform for grønnere byer

  Pressemeddelelse fra OKNygaard A/S

  OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder i gang med at etablere et dansk videnscenter med fokus på urban greening, borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt, finansieret af Erasmus+ med partnere i Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland.

  Projektets helt klare mål er at have fokus på uddannelse omkring grøn udvikling i byerne. Det sker på tværs af det grønne erhverv, forskning og anlægsgartnerfaget. Derfor er Jordbrugets UddannelsesCenter Århus og OKNygaard glade og stolte over at være med i projektet.

  "OKNygaard er med i projektet, fordi vi vil være med til at styrke bevidstheden om den betydning grønne områder har for fremtidens byer. Særligt når vi ser på de udfordringer klimaforandringer, øgede mængder vand og større temperaturudsving stiller til vores arbejde i fremtiden," fortæller adm. direktør i OKNygaard, Ole Kjærgaard, og fortsætter "I OKNygaard har vi arbejdet med flere projekter, der skaber grønne fremtidssikrede byer og den ekspertise vil vi gerne dele og videreudvikle."

  Direktør på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Peter L. Moesgaard, fortæller at: "Vi er glade og stolte over at være partner i projektet. Det her projekt er, set med danske øjne, et resultat af et stærkt netværk ud i branchen, hvor både skolen og erhvervet er en del af den grønne udvikling på et uddannelsesmæssigt niveau."

  Tværeuropæisk samarbejde

  Peter L. Moesgaard fortsætter: "Det bliver fire spændende år, hvor vi glæder os til at dykke ned i projektet og sammen med partnerne - både på nationalt og internationalt niveau - får oparbejdet viden og erfaringer, som til sammen er med til at skabe en anlægsgartneruddannelse, hvor der er endnu mere fokus på fremtidens grønne udvikling i byerne. Samspillet mellem erhvervet og den internationale vidensdeling er rigtig vigtigt i forhold til den grønne udvikling."

  Ole Kjærgaard, adm. direktør i OKNygaard slutter af med at sige: "Vi glæder os meget til at bidrage med vores alsidige viden og store erfaring om urban greening, ligesom vi ser frem til at skabe fælles viden, og styrke anlægsgartneruddannelser på tværs af Europa. Hvis vi kan fremme forståelsen af, at de fagfolk, der arbejder med de grønne områder i byer, ikke "bare" er anlægsgartnere, men er med til at understøtte trivsel, økonomi, sociale sammenhængskraft og livsglæde, så vi kan styrke profilen af fremtidens anlægsgartnere."

  OKNygaard arbejder internt på at skabe en vidensbank på tværs af virksomhedens afdelingen og på tværs af fagområderne anlæg og drift. Omkring 40 medarbejdere, der arbejder med grønne klimaløsninger til daglig, skal skabe videndeling på tværs i organisationen.

  Fakta om projektet:

  Projektet er et Erasmus+ Key Action 3 projekt, som hedder: European Platform for Urban Greening (EPLUG). Det er ét ud af syv europæiske Platforms of Centres of Vocational Excellence udvalgt af EU i 2020. Der var i alt 55 ansøgninger inklusiv mere end 1.300 partnere fra 27 EU lande og 25 lande uden for EU. Det er første gang en dansk erhvervsskole og virksomhed får tildelt midler til et Key Action 3 projekt.

  Den europæiske samarbejdsplatform, European Platform for Urban Greening (EPLUG) arbejder med at styrke samarbejdet på tværs af de forretningsdrivende, forskning og anlægsgartnerfaget bl.a. ved at koble politiske dagsordener, viden og indholdet i anlægsgartneruddannelsen tæt sammen med udviklingen i byerne.

  Projektet sigter mod at etablere en række nationale videnscentre for urban greening i Danmark, Holland, Spanien, Tjekkiet, Rumænien og Finland og sikre, at der sker vidensdeling mellem de nationale centre, som alle arbejder med fokus på borgernes trivsel i byerne, biodiversitet og klimatilpasning.

  Flere spørgsmål - kontakt os gerne:

  Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
  Uddannelsesleder: Peder Glud, uddannelsesleder på anlægsgartneruddannelsen, tlf. 27 23 57 37, mail: pg@ju.dk

  OKNygaard
  Kontaktperson:
  Jakob Vest Arler, HR-Business Partner. 81 88 92 86, mail: jar@oknygaard.dk

  Mere om:
  Jordbrugets UddannelsesCenter Århus: www.ju.dk
  OKNygaard: www.oknygaard.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-drivkraft-bag-europaeisk-platform-for-gronnere-byer?releaseId=13606031

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **