PRM / Danskernes tillid til sundhedssystemet ligger rekordhøj

  Pressemeddelelse fra PwC

  PwC har i samarbejde med Epinion lanceret Tillidsbarometer 2020, hvor ca. 1.500 danskere siden 2017 har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Danskernes tillid til sundhedssystemet er steget fra indekstal 64 i 2017 til indekstal 71 i 2020 (på en skala fra 0-100). Den største stigning ses blandt de ældre (56-80 år). Her stiger tilliden fra indekstal 67 i 2019 til 75 i 2020.

  "Vores tillidsbarometer viser en generel stigende tillid blandt danskerne, og særligt danskernes tillid til sundhedssystemet er steget markant. Det kan tilskrives, at danskerne vurderer, at sundhedssystemet har håndteret Covid-19-krisen tilfredsstillende i en tid, hvor ekstra mange danskerne har været i berøring med det danske sundhedssystem," vurderer Christian Klibo, partner i PwC.

  Tillidsbarometeret viser desuden, at flere danskere har meget høj tillid til sundhedssystemet i 2020. Således giver hele 57 % af danskerne sundhedssystemet en score mellem 8-10 på en skala fra 1-10.

  "Det er værd at bemærke, at særligt de ældre er med til at trække tilliden op. De udgør en sårbar gruppe i forbindelse med Covid-19, så det er afgørende, at der er tillid til sundhedssystemet i netop denne aldersgruppe, hvor man typisk er mere i kontakt med systemet."

  Behov for en endnu stærkere digital betjening
  Danskerne er trygge ved at benytte sundhedssystemets digitale betjening. Således svarer tre ud af 4 (76 %), at de er enige eller meget enige i, at de føler sig trygge ved at benytte selvbetjeningsløsninger som borger.dk eller sundhed.dk. Det svarer til en stigning på 4 procentpoint i forhold til sidste år (72 %).

  "Digitaliseringen rummer et stort potentiale - ikke mindst i en tid, hvor man har været tvunget til at lukke næsten hele samfundet ned. Anvendelsen af nye teknologier og data stiller dog også høje krav til, at data håndteres og anvendes korrekt. Det skal være gennemsigtigt, nemt og trygt for borgerne, hvis de fortsat skal have tillid til det offentliges digitale betjening," siger Christian Klibo.

  Han henviser til, at danskerne ifølge tillidsbarometeret er splittede på spørgsmålet om, hvorvidt det er lige så godt at blive betjent digitalt som personligt. Således er 29 % uenige i, at den digitale betjening er lige så god som den personlige, mens 40 % er enige.

  Metode
  Analysen er foretaget af Epinion på vegne af PwC i 3. kvartal 2020 og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1.500 danskere. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskere mellem 18-80 år. Tillidsbarometeret præsenterer resultater og udvikling i form af indekstal. Alle indeks for et givent overordnet tillidsparameter er lavet på baggrund af gennemsnit af de underliggende parametre, der danner indekset. De konstruerede indeks benyttes således til at sammenligne hvert enkelt parameter i indekset.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskernes-tillid-til-sundhedssystemet-ligger-rekordhoj?releaseId=13603953

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **