PRM / Nyt dansk medlem i FNs underkomite for forebyggelse af tortur

  Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

  Dermed er Danmark repræsenteret i både FN's Komité mod Tortur (CAT) ved komitéformand Jens Modvig, og nu også i underkomiteen SPT. Derudover er Danmark repræsenteret i komiteen til forebyggelse af tortur (CPT) ved Europarådet (CoE) ved Therese Rytter, som er komiteens næstformand. Endelig har Danmark indstillet Asger Kjærum til medlem af FNs arbejdsgruppe for torturfri handel.

  Du kan høre om Marie Brasholts kandidatur her:
  http://bit.ly/DK-SPT-candidate

  Baggrund

  Danmark fremsætter hvert andet år en resolution om torturbekæmpelse i FN's generalforsamling i New York samt en tematisk resolution om samme emne i FN's Menneskerettighedsråd i Geneve.

  I 2014 lancerede Danmark i samarbejde med Chile, Ghana, Indonesien og Marokko det globale "Convention against Torture Initiative" (CTI). CTI arbejder for, at alle lande i verden tilslutter sig FN's torturkonvention og tilbyder juridisk og teknisk rådgivning. Det gælder både til lande, der allerede har tilsluttet sig torturkonventionen, men som mangler rådgivning til effektiv implementering, og til lande, der overvejer at tilslutte sig.

  Du kan finde mere information om de forskellige komiteer på deres respektive hjemmesider, som der er linket til her på siden: CAT, SPT og CPT.

  For yderligere information:

  Lene Schumacher, lenshc@um.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-dansk-medlem-i-fns-underkomite-for-forebyggelse-af-tortur?releaseId=13602916

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **