PRM / FN: Flere miljømærkede fisk er godt for biodiversiteten

  Pressemeddelelse fra MSC – Marine Stewardship Council

  • “Havene er hjemsted for en mangfoldighed af liv og udgør mere end 90% af det beboelige areal på jorden. Tabet af arter og levesteder, påvirker ikke kun andre arters overlevelse, men også os mennesker. Ikke mindst de milliarder af mennesker er direkte afhængige af fisk og skaldyr som deres vigtigste proteinkilde,” siger Linnéa Engström, programdirektør for MSC i Østersøregionen.

  FN’s globale rapport om biodiversitet ser på udviklingen fra 2010 til 2020. Rapporten peger blandt andet på, at livet i havet kan opretholdes eller opbygges i områder, hvor der er indført en god fiskeriforvaltning. Det konstateres endvidere, at bæredygtigt fiskeri er afhængigt af sunde økosystemer, og fremhæver, at stigningen i MSC-certificerede fiskerier er et klart skridt i retning af at nå både biodiversitetsmålene og Verdensmål nr. 14 om ‘livet under vand’.

  • “Der er håb. Over hele verden demonstrerer både store og små fiskerier, at det er muligt at bevare sunde fiskebestande, minimere indvirkningen på de marine økosystemer og efterleve gode forvaltningssystemer ved at opfylde de kriterier, som MSC har fastsat for bæredygtigt fiskeri,” siger Linnéa Engström.

  I dag er lidt over 15 procent af den globale fangst MSC-certificeret. Men MSC har sat sig et mål om, at dette tal skal være fordoblet i 2030.

  • “At skabe større bæredygtighed kræver lederskab fra alle dele af samfundet. Industrien, detailhandlen, politikere, miljøorganisationer og forskere skal arbejde sammen”, siger Linnéa Engström. Hun slutter: “Vi har allerede opnået meget sammen, men nu er tiden inde til at geare yderligere op for at stoppe overfiskning og dens negative indvirkning på biodiversiteten”.

  Kontakt:

  Programdirektør, Skandinavien og Østersøregionen Linnea Engström tlf.: +46 707 333 806 email: linnea.engstrom@msc.org

  Landechef Ole Schmidt tlf.: +45 2243 0546 email: ole.schmidt@msc.org

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fn-flere-miljomaerkede-fisk-er-godt-for-biodiversiteten?releaseId=13600116

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **