PRM / Midlertidige restriktioner for besøg på Furesøs plejehjem

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. september 2020 påbudt Furesø Kommune at sørge for midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der ligger i Furesø Kommune. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19 i hovedstadsområdet. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

  "Vi indfører øjeblikkeligt de midlertidige besøgsrestriktioner, som vi har fået påbudt. Den nærmeste pårørende må stadig besøge sin kære som hidtil. Men alle andre gæster skal besøge beboerne på udendørs arealer og skal aftale tid i forvejen. Er plejehjemsbeboere kritisk syge eller døende, er der ikke besøgsrestriktioner. Det sker for at passe på vores mest udsatte borgere i en tid, hvor smittetallene stiger i hovedstadsområdet", siger Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

  Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

  Besøgsrestriktionerne omfatter desuden bostederne Svanepunktet, Langkærgård, Lynghuset og Jonstrup. På bostederne må 1-2 af borgerens fast besøgspersoner dog fortsat komme på besøg indendørs.

  Den nærmeste pårørende må fortsat godt besøge indendørs

  På plejehjemmene omfatter besøgsrestriktionerne ikke besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Den 'eneste nærmeste pårørende' kan være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

  Er en beboer kritisk syg eller døende kan pårørende fortsat komme på besøg. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, må godt hente ejendele, der har tilhørt den pågældende beboer. Ansatte og personer, der kommer for at levere sundhedsbehandling til beboere, må også fortsat komme.

  Hvert plejehjem sørger for at sikre, at indendørs og udendørs besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Udendørsbesøg skal aftales med plejehjemmet inden ankomst. Det er for at tilstræbe, at besøg foregår fleksibelt, individuelt, omsorgsfuldt og på en måde, så risiko for spredning af smitte på plejehjem og midlertidige pladser reduceres mest muligt.

  De midlertidige besøgsrestriktioner gælder indtil den 5. oktober 2020 med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

  Kontakt:

  Tine Gram, velfærdsdirektør, Mobil 7216 4800, tgr@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/midlertidige-restriktioner-for-besog-pa-furesos-plejehjem?releaseId=13600085

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **