PRM / Mens ejerboliger bliver stadig dyrere taber andelslejligheder værdi

  Pressemeddelelse fra Danmarks Statistik

  Priserne på andelslejligheder er de seneste år ikke fulgt med priserne på ejerboligmarkedet, viser nye eksperimentelle tal fra Danmarks Statistik. I forhold til 1. kvartal 2015 var priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse i 4. kvartal 2019 henholdsvis 27 pct. og 19 pct. højere. Også udlejningsejendomme er steget i pris i perioden. Til sammenligning var priserne på andelslejligheder 1 pct. lavere, hvilket især skyldes, at priserne på andelslejligheder faldt 7 pct. fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

  "Forskellen i prisudviklingen for andelslejligheder og ejerlejligheder kan skyldes, at prisfastsættelsen for andelslejligheder ikke er fri, idet lovgivningen fastsætter en maksimalpris, som begrænser andelsbevisernes salgspris i perioder med høj efterspørgsel efter andelslejligheder," siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

  "Særligt hvis ejendommen er værdisat efter den offentlige vurdering, som er fastfrosset på 2011-niveau, vil maksimalprisbestemmelsen sætte en begrænsning på salgsprisen," fortsætter han.

  I foråret 2020 blev Danmark og verden ramt af COVID-19 pandemien. Det har dog ikke bremset prisudviklingen på ejerboliger nævneværdig, viser tal fra Danmarks Statistik, der går frem til 2. kvartal 2020, men ikke omfatter andelslejligheder.

  boligprisindeks

  Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/ej5 samt eksperimentelle tal for andelslejligheder.
  Anm.: Tallene bag figuren kan ses i tabellen i denne artikel.

  Eksperimentel statistik

  Der er tale om et eksperimentelt prisindeks for andelslejligheder baseret på en frivillig undersøgelse med ca. 150 - 300 priser/observationer pr. kvartal. Jo flere observationer, der indgår i beregningerne, jo mindre bliver den statistiske usikkerhed.

  Kilde: Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

  Forskel mellem ejer- og andelslejligheder kan være endnu større

  Langt størstedelen af landets 150.000 andelslejligheder ligger i København. I netop landsdelen Byen København er priserne på ejerlejligheder steget med 31 pct. fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2019 og altså mere end landsgennemsnittet.

  "Det kan tyde på, at forskellen på prisudviklingen på ejerlejligheder og andelslejligheder er endnu større, hvis man tager højde for beliggenheden," vurdere Jakob Holmgaard.

  Denne analyse fra januar 2018 beskriver bl.a. metoden til andelslejlighedsprisindekset.

  Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Jakob Holmgaard, jho@dst.dk.

  Kontakt:

  Fuldmægtig, Jakob Holmgaard, jho@dst.dk.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mens-ejerboliger-bliver-stadig-dyrere-taber-andelslejligheder-vaerdi?releaseId=13599755

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **