PRM / Information på andre sprog om sikkerhed i byggeriet

  Pressemeddelelse fra Arbejdstilsynet

  Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, får nu lettere adgang til de vigtigste regler om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet på en række forskellige sprog, så de udenlandske virksomheder får nemmere ved at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader.

  Når en udenlandsk byggevirksomhed fremover anmelder sig i RUT, vil der i kvitteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen være et link til helt nye informationsmaterialer, der hjælper virksomhederne med at komme sikkert i gang med arbejdet i Danmark. Materialerne ligger på Workplacedenmark.dk og gengiver de vigtigste regler inden for 4 udvalgte bygge- og anlægsområder, nemlig grave- og nedrivningsarbejde samt arbejde i højden på tage og facader.

  Arbejdsmiljøreglerne er formidlet ved hjælp af illustrationer og let forståelige tekster. Og virksomhederne vil blive sendt videre til information på det sprog, de har foretaget anmeldelsen på. Det er i dag muligt at anmelde sig i RUT på dansk, engelsk, tysk og polsk.

  Ud over links til Arbejdstilsynets tekster, findes der for hvert af de 4 udvalgte områder en samling af links til relevante kapitler i den håndbog om arbejdsmiljø i bygge og anlæg, som Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har udarbejdet. Også her linkes der til information på engelsk, tysk og polsk.

  Arbejdstilsynets nye tekster, der også dækker tværgående områder som fx håndtering af asbest- og PCB-holdige byggematerialer, findes desuden på italiensk, litauisk, rumænsk og russisk.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/information-pa-andre-sprog-om-sikkerhed-i-byggeriet?releaseId=13596502

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **