PRM / Velliv Foreningen udbetaler 240 mio kr. i medlemsbonus

  Pressemeddelelse fra Velliv Foreningen

  Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har på mødet d. 3. juni godkendt årsrapporten for 2019, og bestyrelsens indstilling til udbetaling af medlemsbonus og almennyttige uddelinger til fremme af danskernes mentale sundhed.

  "Det er dejligt, at vi kan præsentere så godt et afkast. Det er penge, som både på kort og langt sigt vil komme foreningens medlemmer til gavn som bonusudbetalinger, og så kan vi støtte vigtige almennyttige aktiviteter i Danmark. Det er ikke mindst aktuelt under en coronakrisen, som har haft stor indvirkning på den mentale sundhed," siger formand for Velliv Foreningen Peter Gæmelke.

  Foreningen kommer ud med et solidt overskud, hvor der både er tjent penge fra ejerskabet af Velliv og på finansmarkederne i 2019. Desværre har Velliv Foreningen, som alle andre investorer, tabt penge på finansmarkederne i starten af 2020. Netop på grund af usikkerheden om de globale økonomiske virkninger af coronakrisen, har repræsentantskabet besluttet, at der i stedet for 400 mio. kr. udloddes 300 mio. kr., hvoraf 240 mio. kr. udbetales til medlemsbonus, og at der afsættes 60 mio. kr. til almennyttige uddelinger. De resterende 316 mio. kr. op til overskuddet på 616 mio. kr. udbetales ikke i år, men lægges til side, for at gøre foreningen mere robust, når regnskabet for 2020 skal opgøres.

  "Det er en afbalanceret og forsvarlig løsning, hvor medlemmerne får et synligt bevis på det gode investeringsår i 2019, og samtidig udviser vi rettidig omhu i en krisetid. Bonusbeløbet er forøget fra 204 mio. kr. i 2019 til 240 mio. kr. i 2020. Desuden kan vi bringe 60 mio. kr. i spil til almennyttige uddelinger, hvor vi oplever en voksende interesse fra forskere, virksomheder og organisationer," siger Peter Gæmelke.

  Valg til bestyrelsen

  På repræsentantskabsmødet blev der også afholdt valg til fem af bestyrelsens syv pladser. 15 medlemmer af repræsentantskabet havde valgt at stille op. Peter Gæmelke, Kent Petersen, Cathrine Riegels Gudbergsen fortsætter i bestyrelsen, mens Mona Svan og Peter Ulrik Jensen er nye medlemmer. I bestyrelsen sidder også Kurt H. Jørgensen og Ane Skytte Leth Hendriksen, der ikke var på valg. Bestyrelsen konstituerede efterfølgende sig med Peter Gæmelke som formand og Kent Petersen som næstformand.

  Medlemsbonus udbetales via NemKonto

  Medlemsbonus udbetales ved direkte overførsel til medlemmernes NemKonto. Udbetalingen er udskudt fra maj til september som følge af udskydelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde fra marts til juni. Bonussatsen er ikke endeligt beregnet, men alle medlemmer modtager bonus. Derfor vil også medlemmer med en lille opsparing eller rene forsikringsordninger modtage en grundbonus på 125 kr.

  Kontakt:

  Kontakt:

  Bestyrelsesformand for Velliv Foreningen Peter Gæmelke

  Tlf. 4017 5287, email: pg@roj-landbrug.dk

  Adm. direktør For Velliv Foreningen Lars Wallberg

  Tlf. 22 60 07 15, email: law@vellivforeningen.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/velliv-foreningen-udbetaler-240-mio-kr-i-medlemsbonus?releaseId=13594476

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **