PRM / Flere unge skal have en fremtid på arbejdsmarkedet

  Pressemeddelelse fra Lolland Kommune

  Ungeindsatsen i Lolland Kommune slog dørene op den 1. august 2019 og har blandt andet medført et systematisk samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og styrket det fælles fokus på de unges uddannelses- og beskæftigelsesmål. For den enkelte unge betyder det, at mulighederne for uddannelse og beskæftigelse stiger, og det vil på den lange bane kunne forbedre den enkeltes muligheder for at klare sig godt i livet.

  Langt de fleste unge på Lolland klarer sig godt og kan med forældrenes hjælp selv håndtere uddannelsesvalg. Således blev 87,4 procent af 9. klasseeleverne i Lolland Kommunes folkeskoler i 2019 vurderet uddannelsesparate. Det ligger tæt på landsgennemsnittet på 91,8 procent og er et pænt resultat set i lyset af kommunens befolkningssammensætning. Samtidig stiger andelen af unge i Lolland Kommune, som vælger en erhvervsuddannelse, og det samme gælder andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter både 3 og 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse, som også nærmer sig landsgennemsnittet.

  En mindre del af de unge er sårbare eller udsatte og har brug for en ekstra indsats på vejen mod uddannelse og job. Det er dem, Ungeindsatsen har fokus på. Det drejer sig om unge, som har udfordringer med for eksempel alvorligt fravær i folkeskolen, frafald fra en ungdomsuddannelse, sociale forhold i hjemmet eller tegn på mistrivsel - misbrug, psykiske udfordringer eller lignende udfordringer.

  Ungeindsatsen skal sikre, at indsatserne omkring den unge koordineres på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet og har fokus på den unges uddannelses- eller beskæftigelsesmål. For de sårbare unge betyder det, at de skal modtage en aktiv indsats for hurtigst muligt at få tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. De unge skal mødes med ambitioner, og de skal i gang med relevante aktiviteter, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse og job.

  Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave siger:

  "De unge skal have de nødvendige kompetencer for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. For nogle unge kræver det en langsigtet og tværfaglig indsats, og for andre er en hurtig og afpasset indsats nok. Det er det, vi investerer i med Ungeindsatsen. At flere sårbare og udsatte unge får en fremtid på arbejdsmarkedet. Det er godt for den enkelte unge, men det er også vigtigt, at flest muligt bidrager til vores fælles samfund".

  Ungeindsatsen har foreløbig igangsat følgende projektsamarbejder med FGU Lolland-Falster, Maribo Gymnasium og CELF om at forebygge frafald og nedbringe antallet af afbrud. Desuden er et samarbejde med SOSU Nykøbing Falster på vej.

  Formand for Børne- og Skoleudvalget Signe Lund siger:

  "Der er mange veje til at lykkes. Det er positivt, at stadig flere af vores unge går i gang med en ungdomsuddannelse og ikke mindst en erhvervsuddannelse. Men det er også vigtigt, at vi er klar og griber de unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og at vi hjælper dem tilbage på sporet. Derfor er jeg glad for, at vi har et godt og tæt samarbejde med blandt andre FGU Lolland-Falster, Maribo Gymnasium, CELF og SOSU-skolen i Nykøbing om at fastholde de unge i uddannelse eller hjælpe dem videre til en anden uddannelse eller et job, når der er brug for det. Det er en af vejene til at sikre, at alle unge er i gang og når længst muligt".

  Om Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen er en del af lov om kommunal ungeindsats, der trådte i kraft 1. august 2019 samtidig med en ny national uddannelsespolitik med målsætningen om, at "alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse".

  Med den nye lovgivning fik kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  Lolland Kommunes Ungeindsats er for unge mellem 13-24 år, og opgaven er at koordinere indsatsen for de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Målet er, at alle unge er i gang, at alle unge når længst muligt, og at alle unge mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats. Der er formuleret tre politiske pejlemærker for KUI:

  • Alle unge skal være i gang
  • Aalle unge skal nå længst muligt
  • Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats

  Ungeindsatsen har til huse på Skibsværftsvej 4 i Nakskov og består af:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • KUI Kontaktpersoner
  • Rusmiddelkonsulenter
  • SSP konsulenter
  • Tilbuddet Ung Lolland

  Kontakt:

  Formand for Social- og Arbejdsmarkeds- udvalget Vibeke Grave tlf.: 25 12 00 04

  Formand for Børne- og Skoleudvalget Signe Lund tlf.: 30 12 37 82

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-unge-skal-have-en-fremtid-pa-arbejdsmarkedet?releaseId=13594229

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **