PRM / Seniorbofællesskabet Ydungaard får grønt lys til byggestart

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Byrådet i Furesø Kommune har på sit seneste møde onsdag i denne uge givet grønt lys til byggeriet af et nyt alment seniorbofællesskab.

  Beslutningen er startsignalet, som både boligselskab og kommende beboere har set frem til, fortæller formanden for seniorbofællesskabet Ydungaard, Jørgen Falck Christensen. For med byrådets beslutning kan byggeriet af 36 almene ældreboliger samlet i Seniorbofællesskabet Ydungaard nu begynde. Byggeriet er planlagt med fælleshuset som midtpunkt og boligerne som en ydre skal for at understøtte fællesskabet mellem seniorerne.

  "Opførelse af seniorboliger kræver tålmodighed. Der har været mange spørgsmål i processen, som kræver svar. Det tager alt sammen tid. Samtidig er det godt med god tid, for vi får bedre mulighed for at "ryste beboerne mere sammen". Vi har undervejs haft et rigtig godt samarbejde med bygherren VAB og med Furesø kommune og projektet bliver rigtig godt. Vi glæder os til at få udleveret nøglerne om godt et års tid," siger han.

  Seniorbofællesskabet blev etableret tilbage i 2014, hvor kommunen faciliterede en række borgerettede initiativer med det formål at inspirere borgere til at søge sammen om bofællesskabsprojektet. Der blev desuden afsat grundkapital på kommunens budget til at etablere en række bofællesskaber, som siden er resulteret i blandt andet seniorbofæl-les-skaberne Hjorteparken i Farum Nord (med indflytning i april 2019) og Midgård på Bybækgrunden, hvor byggeriet nu er i gang.

  "I byrådet har det de sidste mange år været et stort ønske, at vi får flere senioregnede boliger, fordi vi kan se, at vi bliver flere seniorer i Furesø i de kommende år. Om et års tid får endnu en seniorboliggruppe mulighed for at realisere deres bofællesskabsdrømme. Det glæder mig meget," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø.

  Ydungaard skal bygges i den vestlige ende af den store græsplæne bag Langhuset i Værløse. Det gør byggeriet kompliceret, at grunden ligger på et sted, hvor regnvandet samles, når det regner meget. Derfor opfører Novafos et forsinkelsesbassin under jorden, og byggeriet tager højde for, at regnvandet kan afledes hensigtsmæssigt i forhold til naboerne i området.

  Niels Theinhart glæder sig som formand for boligselskabet til at byde de kommende beboere velkommen. Værløse Almennyttige Boligselskab har som bygherre inviteret seniorboligfællesskabets formand og næstformand med i byggeudvalget, hvilket ikke er typisk ved 1. gangsudlejning, men projektet vinder ved det, fortæller han.

  "I Værløse Almennyttige Boligselskab lægger vi stor vægt på at inddrage beboerne og andre interesserede. Samarbejdet med seniorboliggruppen er super godt for processen, for der skal løbende tages stilling til mange spørgsmål. Det er med til forlænge processen, men det er også med til at at forbedre byggeriet, når mange bliver hørt. Nu kan gravemaskinerne så endelig gå i gang med at realisere vores fælles projekt, så beboerne efter planen kan flytte ind i de helt nye boliger om et "stort år", siger han.

  Kontakt:

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Jørgen Falck Christensen, formand for Seniorbofællesskabet Ydungaard, tlf. 61504115
  Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø, tlf. 72165200
  Niels Theinhart, formand for VAB, tlf. 40885903

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/seniorbofaellesskabet-ydungaard-far-gront-lys-til-byggestart?releaseId=13594251

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **