PRM / Ny rapport fra Deloitte: 5G vigtigt våben i kampen mod coronavirus og andre epidemier

  Pressemeddelelse fra Huawei

  Ansigtsmasker, håndsprit og hygiejneråd er nogle af de mest omtalte elementer i den konkrete, daglige kamp, som sundhedsmyndighederne også her i landet kæmper mod coronavirussen. Men i fremtiden, når 5G er udrullet flere steder i verden, får læger og myndigheder en lang række nye instrumenter mellem hænderne. Det er konklusionen i en ny rapport udarbejdet af Deloitte og Huawei i fællesskab, hvor den seneste tids erfaringer fra coronavirussens hærgen i Kina er gransket.

  De afgørende landvindinger med 5G er især opnået, når det gælder diagnosticering - blandt andet via termiske kameraer, som har målt temperaturen på indbyggerne. Det har givet et meget præcist billede af, hvor udbredt smitten var på et givent tidspunkt. Samtidig har 5G gjort det muligt at fjernmonitorere og dermed diagnosticere patienter, som har været i transit - enten på vej ind mod hospitalet, eller fra et hospital til et andet. Desuden har kommunikation og videokonferencer mellem læger på tværs af landet kunne køre gnidningsfrit via 5G, så vigtig viden lynhurtigt er blevet delt.

  Rapportens konklusioner ligger helt i tråd med erfaringerne fra Huawei Danmark, som ser store muligheder i teknologien - også inden for sundhedsvæsenet.

  - Det er netop det, som 5G kan - altså skabe synergi imellem allerede kendte teknologier, fordi netværkshastigheden pludselig er så høj, at mange flere ting er mulige. Og det højner helt naturligt effektiviteten i forebyggelse og behandling af epidemier som covid-19, der jo breder sig lynhurtigt. Samtidig vil 5G være vigtigt i den digitale transformation af sundhedssystemer, som der er et særligt behov for at få løst i en situation som den, vi står i nu, " siger Jiang Lichao, der øverste chef i Huawei Danmark.

  5G er afgørende for hurtig dataudveksling

  Hjørnestenene i 5G er mobile netværk med høje hastigheder, stor stabilitet og meget lille forsinkelse. Rapporten "Combating COVID-19 with 5G: Opportunities to improve public health systems" konkluderer, at det netop er den hurtige og stabile dataudveksling, der er altafgørende, når vigtig viden skal kommunikeres hurtigt, eller når mange mange mennesker skal screenes på samme tid for virus.

  - Med 5G kan lokale udbrud af virus fanges i opløbet, så myndighederne hurtigt kan sætte ind med behandling og forebyggelse. Samtidig kan 5G håndtere store datastrømme i katastrofeberedskabs-centraler, og 5G-forbindelserne kan bruges til at lave stabile fjernkonsultationer i sundhedsvæsenet. Med andre ord leder hurtig dataudveksling til, at der hurtigt kan træffes afgørende beslutninger på et oplyst grundlag, " siger Jiang Lichao, chef for Huawei Danmark.

  Kontakt:

  Public Affairs and Communications Department Huawei Technologies (Denmark) ApS Liu Yinhanxiao tlf.: Mobile: +45 50206098/+86 18923745184 email: liuyinhanxiao@huawei.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-fra-deloitte-5g-vigtigt-vaben-i-kampen-mod-coronavirus-og-andre-epidemier?releaseId=13590361

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **