PRM / LAD OS SAMMEN SÆTTE UDSATTE BØRN FØRST

  Pressemeddelelse fra Dansk Socialrådgiverforening

  Med sit udspil, Barnet først, sætter regeringen flere ord på, hvordan den vil forbedre hjælpen til udsatte børn. Det er meget positivt, lyder det fra socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

  - Udsatte og anbragte børn skal have bedre vilkår, og vi skal som samfund sikre dem de bedste opvækstbetingelser. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen nu tager livtag med hele området, så vi i fællesskab - politikere, børneorganisationer og fagfolk - kan skabe et system, der i højere grad inddrager og drager omsorg for børnene, siger Mads Bilstrup.

  Det første punkt i udspillet hedder 'flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet', og det er målsætninger, socialrådgiverne bakker op om.

  - Vi ved, at nogle skulle have været anbragt tidligere, og her er den tidlige indsats helt afgørende. Det kræver tid og ordentlige vilkår for socialrådgiverne og deres arbejde, for hvis der kun er tid til tage sig af de allermest akutte sager, vil nogle blive overset. Samtidig er det helt rigtigt, at kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner skal hæves, siger Mads Bilstrup, der er glad for, at regeringen ikke vil opsætte måltal for anbringelser.

  - Vi skal anbringe, når der er behov. Det har statsministeren gjort meget klart, og det er jeg selvfølgelig helt enig i, siger han og understreger, at overgangen fra barn til voksen også er helt afgørende.

  - Vi skal forberede overgangen langt tidligere end i dag. Regeringen vil lette overgangen med flere frivillige voksne omkring børnene og bedre opfølgning. Det er godt, og derudover skal de unge - især dem med de sværeste udfordringer - også hjælpes af flere professionelle fagpersoner.

  Ifølge Mads Bilstrup er socialrådgivernes meget pressede arbejdsvilkår og de økonomiske udfordringer i mange kommuner en af de væsentligste barrierer for at hjælpe børn og familier i dag.

  - Socialrådgiverne er landets mest stressede faggruppe, og inden for vores fag er de, der arbejder med udsatte børn i kommunerne, de mest stressede. Det er helt åbenlyst et enormt problem, både for vores medlemmer, deres arbejde og de udsatte børn. Derfor glæder vi os meget til at tale med regeringen om, hvordan vi kan sikre socialrådgiverne og andre fagfolk omkring børnene ordentlige vilkår.

  Kontakt:

  Bjarke Hartmeyer Christiansen, journalist, Dansk Socialrådgiverforening:

  26 27 99 14
  bhc@socialraadgiverne.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lad-os-sammen-saette-udsatte-born-forst?releaseId=13586147