PRM / Organisationstilpasning i Salling Groups centrale funktioner

  Pressemeddelelse fra Salling Group

  Salling Group gennemfører i dag en organisationstilpasning af virksomhedens centrale funktioner. Ændringerne berører support- og back office-funktioner, som ikke er direkte kundevendte.

  Målet med den nye organisering er at udøve rettidig omhu og sikre, at Salling Group forbliver yderst konkurrencedygtig og derfor også i de kommende år vil kunne tilbyde kunderne rigtig god service og de laveste priser.

  De seneste år har Salling Group udviklet organisationen og implementeret nye systemer samt stabiliseret driften, så virksomheden i dag er særdeles solidt funderet. Som led i tilpasningen forenkles Salling Groups centrale funktioner, og ansvar flyttes ud i organisationen for at skabe kortere beslutningsgange tættere på kunderne. Det betyder, at Salling Group har mulighed for at øge investeringerne i dele af forretningen, og at evnen til at investere langsigtet i virksomhedens vækstområder bevares.

  Tilpasningen berører ca. 200 medarbejdere i form af omplacering, opsigelse eller ændrede ansættelsesvilkår. Alle direkte berørte kolleger tilbydes uddannelse i den mellemliggende periode samt outplacement-forløb, som fortsætter, indtil hver enkelt er i nyt job. I en virksomhed af Salling Groups størrelse åbner der sig løbende nye jobmuligheder, og virksomheden håber at kunne genansætte så mange som muligt. Salling Group ansætter hver uge 300-400 nye medarbejdere på hovedkvarterer, lagre og i butikker.

  - Desværre betyder tilpasningen, at vi må tage afsked med dygtige kolleger, som jeg gerne vil takke for hver især at have ydet en rigtig stor indsats. Vi gennemfører en målrettet indsats for at hjælpe alle i deres søgen efter job. Vi håber selv at genansætte så mange som muligt, når der atter viser sig åbninger i Salling Group, siger administrerende direktør Per Bank.

  Salling Groups overordnede strategi påvirkes ikke af organisationsændringen, ligesom der ikke er planlagt øvrige tilpasninger af virksomheden. Salling Group forventer stadig at levere et solidt resultat for 2019. Salling Group beskæftiger ca. 48.000 medarbejdere fordelt på tre lande, heraf ca. 35.000 i Danmark.

  Kontakt:

  Salling Group Group Communication tlf.: 8778 5002 email: press@sallinggroup.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/organisationstilpasning-i-salling-groups-centrale-funktioner?releaseId=13580203