PRM / Et årligt milliardløft vil kunne mærkes ude i klasselokalerne

  Pressemeddelelse fra Danmarks Lærerforening

  "Det er et rigtigt vigtigt skridt i retning af, at vi får bedre muligheder for at give børnene den kvalitet i undervisningen, de har krav på. Folkeskolerne er pressede - ikke mindst af mangel på lærere. Derfor bakker vi selvfølgelig helt op om kravet fra støttepartierne", siger formand i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

  Siden 2009 er antallet af lærerstillinger faldet med 16 procent. Antallet af elever er i samme periode "kun" faldet syv procent. Det betyder, at der landet over er behov for flere lærere, hvilket en økonomisk prioritering af folkeskolen ifølge Danmarks Lærerforening kan være med til at rette op på:

  "Der er nedlagt 8600 lærerstillinger de seneste ti år, så der er hårdt brug for, at vi får rettet op på den ubalance, det har skabt. Opgaverne og ressourcerne hænger slet ikke sammen. Selvom en ekstra årlig milliard på finansloven ikke rækker til at genoprette alle de tabte stillinger, så vil det være en forbedring, der kan mærkes ude i det enkelte klasselokale", siger Anders Bondo Christensen.

  Efter overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik Danmarks Lærerforening og KL den fælles samarbejdsaftale "Ny Start". Målet med samarbejdet er at sikre, at forhandlingerne om blandt andet lærernes arbejdstid kommer i mål ved forårets forhandlinger. De tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten bakker op om den aftale og understreger, at det er helt afgørende, at kommunerne og lærerne trækker i samme retning.

  "Vi har siden sidste forår haft en tæt og tillidsfuld dialog med KL om vores fælles folkeskole. Støttepartierne har helt ret i, at de holdbare løsninger kommer i regi af dette samarbejde. Derfor er det ekstra glædeligt, at de også ser nødvendigheden i, at ressourcerne skal forbedres, og nu fremlægger et konkret krav", siger Anders Bondo Christensen.

  I det forståelsespapir, som den Socialdemokratiske regering har lagt til grund for sit arbejde, står der, at folkeskolen skal sikres de fornødne ressourcer til at løfte opgaven. Derfor håber formand i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, at kravet fra de tre støttepartier bliver prioriteret klart og tydeligt i de kommende finanslovsforhandlinger.

  "Undervisningsministeren har sendt en klar invitation til et samarbejde om folkeskolen. Sammen med støttepartiernes forslag skaber det et godt grundlag for en "Ny Start". Derfor er det nu, der skal slås søm i en aftale, så forbedringerne allerede kan mærkes til næste skoleår. Det vil gavne både børn, forældre, lærere og kommuner".

  Støttepartiernes krav til regeringen kan læses i et indlæg på Politikens hjemmeside her.

  Yderligere kommentarer:

  Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, telefon 21646293

  Jens Dissing Munk, pressechef i Danmarks Lærerforening, telefon 30178874

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/et-arligt-milliardloft-vil-kunne-maerkes-ude-i-klasselokalerne?releaseId=13579611