PRM / 100 mio. kr. til indflytning til nye bygninger

  Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden

  I 2020 flytter Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital mange af deres afdelinger over i nye hospitalsbygninger. De nye bygninger er bygget til at møde fremtidens krav til et moderne sundhedsvæsen med mere fokus på den enkelte patients ønsker og behov.

  Flytninger til nye byggerier kræver ressourcer
  Men nye bygninger kræver, at mange afdelinger skal flytte, og det er en stor økonomisk post, som påvirker hospitalernes økonomi. Derfor styrker politikerne økonomien på Rigshospitalet med 50 mio. kr. og tilsvarende med 50 mio. kr. på Herlev og Gentofte Hospital. Midlerne skal anvendes til uddannelse og forberedelse i forbindelse med ibrugtagningen af de nye byggerier.

  "Vi ønsker et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor der er mere plads til og fokus på den enkelte patient. Det skal vores nye byggerier understøtte. F.eks. bygger vi ensengsstuer og nye akutmodtagelser, hvor specialisterne kommer til dig, i stedet for at du skal løbe rundt til specialafdelingerne på hospitalet. Samtidig skal medarbejderne have moderne og bedre rammer for arbejdet. Det får vi med de nye hospitalsbyggerier," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter:

  "Når vi begynder at flytte ind i nogle af de nye byggerier i 2020, kræver det grundig planlægning og mange ressourcer. Medarbejderne skal uddannes og trænes i nye arbejdsgange, der skal købes nyt inventar, og noget udstyr skal flyttes. Det koster alt sammen penge, så jeg er glad for, at vi nu kan styrke økonomien på Rigshospitalet og på Herlev og Gentofte Hospital med i alt 100 mio. kr., så hospitalerne i stedet kan bruge deres egne budgetter på patienterne."

  Nye uniformer og hospitalssenge
  Udover penge til flytteomkostninger har budgetforligskredsen afsat 10 mio. kr. til nye uniformer til personalet og nye hospitalssenge.

  "Jeg glæder mig over, at vi i budgetkredsen har prioriteret 10 mio. kr. i alt til nye uniformer og senge. Når man går på arbejde på regionens hospitaler, er det en selvfølgelighed, at der skal være en uniform til alle medarbejdere. Det siger sig selv. Derfor har vi valgt at give fem mio. kr. til det. De resterende fem mio. kr. går til nye senge, så vores patienter ikke skal ligge i gamle senge, hvor hjulene f.eks. ikke virker. Det er sund fornuft", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

  Der er desuden også afsat 20 mio. kr. til anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne og PC'ere.

  Fakta

  Finansiering af flytteudgifter i 2020:

  • Tilføre Rigshospitalet 50 mio. kr. kr. som bidrag til finansiering af flytteudgifter i 2020.
  • Tilføre Herlev og Gentofte Hospital 50 mio. kr. som bidrag til finansiering af flytteudgifter i 2020.

  Lettelse af hospitaler:

  • Anskaffelse af personaleuniformer for op til 5 mio. kr.
  • Anskaffelse af senge for op til 5 mio. kr.
  • Anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne for op til 10 mio. kr.
  • Anskaffelse af PC'ere for op til 10 mio. kr.

  I alt 130 mio. kr.

  Yderligere info:

  • Socialdemokratiet: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionen pressevagt 70209588 / presse@regionh.dk
  • Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 42 42
  • Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
  • SF - Socialistisk Folkeparti: Jens Mandrup, mobil 31 34 88 98
  • Alternativet: Martin Schepelern, mobil 25 33 11 80

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/100-mio-kr-til-indflytning-til-nye-bygninger?releaseId=13579597