PRM / Finanssektoren styrker indsatsen for flere kvinder i ledelse

  Pressemeddelelse fra Finansforbundet

  Sideindhold

  Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har indgået en aftale med konsulentvirksomheden Living Institute om at kortlægge barrierer og muligheder for kvinders vej til topledelse i penge- og realkreditinstitutter.

  "Vi er på mange måder på rette vej, men der er brug for konkrete tiltag for at komme det sidste stykke i mål i arbejdet for at styrke vejen til topledelse for kvinder i finanssektoren. Her er projektet et afgørende skridt på vejen, og det er faktisk ikke alene for kvindernes skyld. Mangfoldighed i topledelserne er nemlig til gavn for alle - både for virksomhederne som sådan og dem, der gerne vil ledelsesvejen, men så sandelig også for alle de medarbejdere, der får glæde af bredere funderet ledelse," siger Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet.

  Samarbejdet med konsulentvirksomheden udspringer af, at FA og Finansforbundet i marts 2019 nedsatte en fælles arbejdsgruppe, der stiller skarpt på manglen på kvinder i topledelse.

  "På trods af virksomhedernes mange indsatser for at fremme deres kvindelige talenter, så rykker andelen af kvindelige topledere ikke mærkbart. Derfor har vi sammen med Finansforbundet sat gang i et analysearbejde, der skal kortlægge årsagerne til den stillestående udvikling, og som skal munde ud i anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan få flere kvindelige topledere," siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

  Arbejdsgruppens endelige resultater, der offentliggøres i begyndelsen af marts 2020, skal indeholde en række konkrete anbefalinger på både samfunds-, virksomheds- og individniveau til fremme af kvinder i topledelse.

  Living Institute skal bidrage til anbefalingerne ved via spørgeskemaer, fokusgrupper og interviews at indsamle data fra et bredt udsnit af landets penge- og realkreditinstitutter for derigennem at kortlægge barrierer for kvinders vej til topledelse.

  "Vi er stolte over, at parterne valgte Living Institute til at afdække barrierer og muligheder for kvinders vej til de øverste ledelseslag i den danske finanssektor. Med rapporten i hånden vil de enkelte virksomheder og sektoren som helhed kunne vælge de løsninger, som på sigt vil skabe kønsbalance i alle ledelseslag og dermed høste de bundlinjefordele, en højere grad af kønsbalance giver," siger ledende partner Heidi Rottbøll Andersen, Living Institute.

  I dag er 26 procent af de overordnede ledere i landets penge- og realkreditinstitutter kvinder, mens tæt på halvdelen (47,8 procent) af de ansatte er kvinder. Tallene stammer fra FA.

  Kontakt:

  Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, via Kristian Lind, 61204214 

  Mariane Dissing, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, via Mads Krøll Christensen, 20447599

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/finanssektoren-styrker-indsatsen-for-flere-kvinder-i-ledelse?releaseId=13578084