PRM / Nu sker der noget med p-problemerne ved Furesøbad

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  En række solbeskinnede badedage ved Furesøbad har fået forpagteren af Furesøbad, Michael Bay Olsen, til at råbe vagt i gevær. Den store tilstrømning skaber parkeringsproblemer og risiko for, at redningskøretøjer ikke kan nå ned til Furesøbad i tide.

  På den baggrund har kommunen sat midlertidige skilte op, så det fremgår klart og tydeligt, at parkeringsforbud og andre anvisninger på Redningsvejen skal overholdes. Et kort på forsiden af kommunens hjemmeside anviser alternative parkeringsmuligheder uden for Furesø Bad. Politiet har på kommunens opfordring flere gange været ude og udstede parkeringsbøder - og de vil de fortsætte med resten af sommeren.

  Torsdag i denne uge mødtes Michael Bay Olsen så med Furesø Kommunes vej- og parkafdeling og formanden for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (A) for at sætte skub i yderligere tiltag.
  "Parkeringsproblemerne opstår på varme sommerdage, når tilstrømningen fra det store opland bliver ekstra massiv. Det bliver ekstra kritisk, hvis de ulovligt parkerede biler forhindrer eksempelvis en ambulance i at nå frem. Der skal gøres noget, og derfor er jeg glad for kommunens og politiets indsats. Samtidig er jeg glad for drøftelsen af, hvad vi i fællesskab kan stille op over for problemerne. Både på kort og lidt længere sigt," siger Michael Bay Olsen.

  Lene Munch-Petersen er enig.
  "Jeg er glad for de forslag, som Michael Bay Olsen og andre er kommet med. Noget kan løses nu, men andet kræver en politisk beslutning eller en dialog med Naturstyrelsen, for kommunen råder kun over vejarealet. Det går Furesøs vej- og parkafdeling nu i gang med at forberede, så de forskellige tiltag kan blive gennemført hurtigst muligt," siger hun.

  Michael Bay Olsen foreslår blandt andet også at forbedre cykelparkeringen, og Lene Munch-Petersen er enig i, at bedre forhold for bilisterne ikke er eneste brik i puslespillet.

  "De bedste stranddage er ikke er dem, der begynder i en glohed bil i en lang bilkø. De fleste lokale ved nok godt, at Furesøbad er et oplagt mål for en cykeltur, så en del af øvelsen er helt sikkert at få flere til at snuppe cyklen. Kræver det flere cykelstativer, må vi se på det. Samtidig skal vi se på, om vi kan anvise alternative p-pladser eksempelvis langs Frederiksborgvej. Endelig vil jeg foreslå, at vi i udvalget drøfter muligheden for at indføre tidsbegrænsning og øget kontrol med parkeringen ved Furesøbad.

  På mødet mellem Furesøbad og kommunen var der følgende idéer på banen, der vil blive nærmere undersøgt i den kommende tid.

 • Oplysningskampagne i mellemgangen på Furesøbad om p-regler og sikkerheden og øget skiltning
 • Cykelkampagne for at få flere til at cykle
 • En klar markering af redningsvejen
 • Uddeling af p-bøder og eventuelt fjernelse af biler ved ulovlig parkering
 • Udvidelse af p-arealet
 • Ændringer på tilkørselsvejen til Furesøbad: Flytning af vejbelysning, opstrengning af parkering i båse eller skråparkering
 • Oplysning om muligheder for parkering på Frederiksborgvej, under motorvejsbroen og på Fiskebækvej
 • Flytning af busstoppested til lyskrydset Fiskebækvej/Frederiksborgvej
 • Bedre cykelparkering
 • Bedre stiforhold og belysning ved stier, blandt andet langs Mølleåen
 • Kontakt:

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Lene Munch-Petersen, formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune, tlf. 30772250, LMP@furesoe.dk

  Michael Bay Olsen, Furesøbad, telefon. 29 65 06 62

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nu-sker-der-noget-med-p-problemerne-ved-furesobad?releaseId=13576920