PRM / Halv pris, hvis du kører 20 km længere med affaldet

  Pressemeddelelse fra Dansk Byggeri

  Det er sund fornuft, at forure-neren betaler. Derfor er det ikke gratis at komme af med bygge-affald. Men der er vidt forskellig praksis og gebyrpolitik i de en-kelte kommuner.

  Dansk Byggeri har beregnet nog-le eksempler på gebyrer i nabo-kommuner, der viser en stor for-skel på typen af gebyr og pri-s. Nogle kommuner har udelukkende betaling pr. gang, andre udelukkende abonne-ment, og i andre kommuner har virksomhederne mu-lighed for at vælge mellem abon-nement eller at betale pr. gang.

  - Det er helt fair, at kommu-nerne opkræver gebyrer, når virksomhederne skal af med deres affald. Men gebyrerne bør afspejle de reelle omkostninger, og det er svært at gennemskue med så forskellig praksis i de enkelte kommuner. Det er et noget broget billede, der tegner sig, når vi forsøger at lave en opgørelse over kommunernes gebyrpolitik, siger erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Rask Hetoft Poulsen.

  I 47 kommuner skal virksomhederne betale hver gang, de benytter genbrugspladsen. Og der er store forskelle på gebyret. I Jammerbugt Kommune koster det fx 312 kroner for en bil op til 3.500 kg at aflevere er-hvervsaffald på Pandrup genbrugsplads. Men hvis håndværkeren kører bare 20 kilometer op ad omfartsvej 55 til Løkken genbrugsplads i Hjørring Kom-mune, er prisen 167 kroner. Altså næsten halv pris.

  Vidt forskellige ordninger
  Syv kommuner har udelukkende abonnement. Og her er det dyrt for virksomheder, som sjældent besøger genbrugspladsen, men billigt hvis man er hyppig gæst. Varde Kommune tager fx 1.284 kroner for 30 dages adgang for virksomheder med op til én ansat. Prisen på abon-nementet stiger i takt med an-tallet af ansatte. Hvis en håndværksvirksom-hed i stedet skal af med affaldet i Silke-borg, så koster abonnementet 2.998 kroner årligt for den før-ste bil og herefter 1.449 kroner pr. bil, uanset antal besøg.

  Syv kommuner har betaling pr. gang efter vægt. Affaldet bliver vejet, når håndværkeren kom-mer til genbrugspladsen i Ny-borg Kommune. Her koster det 0,26 kroner pr. kg, hvis man for eksempel afleverer beton eller parkaffald.

  44 af landets kommuner har en kombination, hvor man enten betaler abonnement eller et ge-byr pr. gang. Hos hovedparten er gebyret et fast beløb pr. gang. Det gælder for alle kom-muner i Hovedstadsområdet. Her svinger prisen mellem 100 kroner eksklusiv moms per besøg for en personbil, 150 kroner for en kassebil og 250 kroner for en ladvogn. I Herlev Kommune koster et årsabonne-ment fx 9.800 kroner for en kassebil. Uden abon-nement koster hvert besøg for samme type vogn 150 kroner.

  - Det er bøvlet for virksomhederne at sætte sig ind i de mange forskellige ordninger, og jeg kan derfor kun opfordre kommunerne til at ensrette reglerne, så alle de virksomheder, der arbejder på tværs af kommunegrænserne, ikke skal sætte sig ind i et hav af forskellige regler, siger erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Rask Hetoft Poulsen.

  Kontakt:

  Erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Rask Hetoft Poulsen, telefon 28 11 25 52
  Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon, 30 36 02 65

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/halv-pris-hvis-du-korer-20-km-laengere-med-affaldet?releaseId=13576464