PRM / Omsætning, resultat og soliditet stiger i OKNygaard A/S

  Pressemeddelelse fra OKNygaard A/S

  Omsætning 551 mio. kr.
  Resultat før skat 19 mio. kr.
  Egenkapital 56 mio. kr.
  Overskudsgrad 3,8 %
  Egenkapital forrentning 30,4 %
  Soliditetsgrad 29,8 %
  Graf over udviklingen 5 år

  OKN sætter strøm til FN's verdensmål

  "Vi forventer, at en stigende del af de offentlig udbud vil indeholde elementer fra FN's verdensmål. Som markedsleder er det helt naturligt for os, at arbejde med verdensmålene. Både ved at udvikle nye kompetencer som kan være med til, at løse nogle af de klimaskabte udfordringer vi står med. Et større fokus og en bedre sammenhæng i klima/LAR løsninger, hvor både anlæg og drift er tænkt sammen fra starten står højt på vores agenda", fortæller Ole Kjærgaard.

  Et andet og meget konkret eksempel på arbejdet med verdensmål, er den omstilling af småmaskiner til el-drift som er igangsat. Afdelingen i Vejle har gennemført omstillingen til e-drift og endnu 2 afdelinger skal frem mod 2020 konvertere småmaskiner til el-drift.

  "Med over 1000 småmaskiner er det vigtigt, at få styr på logistikken. Omstillingen skal jo fungere i praksis fra dag nr. 1, derfor gennemfører vi omstillingen i "pakker" med reservemaskiner, serviceaftaler, montering af ladestationer på vores ladbiler osv.. Det er ikke kun maskiner som udskiftet, det er hele det daglige setup", forklarer Ole Kjærgaard.

  Resultaterne er gode. Bl.a. er arbejdsmiljøet forbedret og indgår som en del af virksomhedens certificeringsprogram, der bl.a. omfatter Arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS18001 og Miljøcertificering efter ISO14001.

  Lokal i hele Danmark

  Den lokale tilstedeværelse overalt i Dammark udgør sammen med kombinationen af Anlægs- og Driftsopgaver fundamentet i OKNygaard's vækstmotor. Det er nærheden, som giver kunderne en hurtig og direkte adgang til virksomheden og øger sikkerheden for effektivt udført kvalitetsarbejde.

  "Forventningerne til 2019 er en fortsat kontrolleret og lønsom vækst med fokus på konsolidering. Udviklingen fastholdes og den markedsdækning og de markedsandele som er opnået gennem de seneste år, fastholdes såvel geografiske som kompetencemæssige", skriver OKNygaard i årsregnskabsmeddelelsen.

  På drift- og plejemarkedet ses der en stigende efterspørgsel på landsdækkende service-og plejeaftaler, samt 'vinteraktiviteter' med saltning og glatførebekæmpelse mv. En udbygning af markedet øst for Storebælt og udvikling af drift- og plejemarkedet i Storkøbenhavn vil blive iværksat i 2019.

  Anlægsmarkedet er kendetegnet ved større og mere komplekse klima-opgaver, som udgør en væsentlig del af væksten i forretningsaktiviteterne på anlægsområdet.

  Vest for Storebælt styrkes anlægsafdelingen som primært dækker området fra Kolding i syd til Stor Aarhus i nord. Anlægsafdelingen i Vest udfører også udvalgte projekter udenfor det østlige Jylland, men alene inden for virksomhedens kernekompetencer.

  Samarbejde - et must

  Som den eneste virksomhed i branchen har vi ansat en samarbejdsudvikler, der arbejder målrettet med at udvikle samarbejds- og dialogkompetencer blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.

  Samtlige medarbejdere, har deltaget i udviklingsarbejdet, som er understøttet af vores samarbejdsudvikler, ansat i 2017, for at arbejde med samarbejdsformer i vores anlægsprojekter.

  Som en del af indsatsen, har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med teamudvikling, erfa-grupper og bodymates, hvor sparring, teamwork og konflikthåndtering har været i højsædet.

  Alt gennemføres med Styret Entreprise og Styret Drift, som er projektstyringssystemer udviklet af OKNygaard med et stærkt fokus på at optimere og sikre løbende opfølgning på tidsplaner, økonomi og systemer, som medvirker til højt dokumenteret kvalitet og tilfredshed hos kunderne.

  Kontakt:

  Ordførerende direktør Ole Kjærgaard tlf.: +45 2787 7400 email: okj@oknygaard.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/omsaetning-resultat-og-soliditet-stiger-i-oknygaard-as?releaseId=13572214