PRM / Nedslidning handler om dårlige knæ og ondt i ryggen

  Pressemeddelelse fra 3F

  Når nedslidte får tilkendt seniorførtidspension, er årsagen i langt de fleste tilfælde nedslidning af det fysiske bevægeapparat, for eksempel dårlige knæ, ondt i ryggen eller skader på hænder og fødder.

  Det viser en gennemgang af de 1458 seniorførtidspensionssager, der siden 2014 er endt med tildeling af pension.

  Undersøgelsen viser, at i 38 procent af seniorførtidspensionssagerne er det skader på bevægeapparatet, der er årsagen til tildelingen af pensionen til de nedslidte danskere.

  Hjerte- og karsygdomme er den næst hyppigste årsag til tildeling af seniorførtidspension med en diagnoseandel på 14 procent – samme procentdel som diagnosen “psykiske lidelser”.

  Lidelser relateret til fysisk nedslidning fylder samlet mere end hjerte- og karsygdomme, psykiske lidelser og sygdomme i åndedrætsapparatet, der kommer på hhv. 2., 3. og 4. pladsen over hoveddiagnoser. (se boks)

  “Tallene peger på, at fysisk nedslidning er det klart største nedslidningsproblem for tusindvis af ældre danskere på arbejdsmarkedet. Når politikerne i disse uger diskuterer både den fremtidige arbejdsmiljøindsats og værdig tilbagetrækning for nedslidte danskere, så er man nødt til at have fokus på den fysiske nedslidning, som især rammer vores medlemmer,” siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i fagforbundet 3F.

  Politikerne på Christiansborg er i disse dage ved at lægge sidste hånd på en forbedring af seniorførtidspensionsordningen, så flere nedslidte får mulighed for at trække sig tilbage tidligere end pensionsalderen. Forhandlingerne om Socialdemokratiets forslag om at indføre en ret for alle til tidligere pension i forhold til, hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet, står imidlertid stille, fordi regeringen er modstander af forslaget.

  “Det er klart, at vi skal have en bedre seniorførtidspensionsordning, så nedslidte ældre kan få et værdigt otium. Men det kan ikke stå alene. Vi er også nødt til at indføre en rettighed til tidligere pension, så folk, der har knoklet med fysisk arbejde hele livet, får mulighed for at trække sig tilbage lidt tidligere end andre. Vi må samtidig satse langt flere ressourcer til Arbejdstilsynet og på at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så vi forebygger og undgår nedslidning i fremtiden og flere ressourcer på uddannelse og efteruddannelse, så arbejdsstyrken har de rette kompetencer til morgendagens arbejdsmarked,” siger Ulla Sørensen.

  Boks:

  Fysisk nedslidning i top

  Hoveddiagnoser i tildelte seniorførtidspensionssager i perioden 2014 til 2018.

  Antal Andel i procent

  Bevægeapparatssygdomme 552 38

  Hjerte- og karsygdomme 204 14

  Kræftsygdomme 83 6

  Nervesystemet og sanseorganser 102 7

  Psykiske lidelser 210 14

  Sygdomme i åndedrætsorganer 102 7

  Ulykkestilfælde, vold 43 3

  Øvrige diagnoser 162 11

  Kilde: Svar på spm. Nr. 239 stillet til BEU

  Kontakt:

  For yderligere oplysninger: Kontakt 3F’s pressetelefon 88928892

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nedslidning-handler-om-darlige-knae-og-ondt-i-ryggen?releaseId=13570800