PRM / Undgå løndumping i landbruget

  Pressemeddelelse fra 3F

  “Jeg kan blankt afvise forlydender om, at 3F har indgået fredsaftale med den kristelige arbejdsgiverforening på landbrugsområdet,” siger Peter Kaae Holm, formand for grøn gruppe i 3F.

  Landbrug & Fødevarer inviterede for nylig 3F til en uformel drøftelse med bl.a. KA, Kristelig Arbejdsgiverforening.

  Om mødet oplyser Peter Kaae Holm: “KA tilkendegav, at de fremover vil undlade at optage medlemmer, som er blevet kontaktet af 3F med henblik på at få tegnet overenskomst.”

  “Tilsvarende tilkendegav vi, at det ikke er vores hensigt systematisk at opsøge KA’s medlemsvirksomheder med henblik på at tegne overenskomst. Men det betyder på ingen måde, at vi afholder os fra at tage kontakt med relevante virksomheder for at indgå aftale, når 3F’s områdeoverenskomst med branchens arbejdsgivere i GLS-A omfatter virksomhedens produktion og aktivitet.”

  “Arbejdsmarkedets parter på det grønne område – herunder landbruget – har en fælles interesse i at undgå unfair konkurrence fra bedrifter eller virksomheder, som underbetaler deres medarbejdere. Arbejdsgiverne i GLS-A og vi i 3F er enige om, at man bør konkurrere på kvalitet og uddannelse, effektiv anvendelse af ny teknologi og viden, innovation samt god planlægning mv. – ikke på ringe løn- og arbejdsvilkår,” siger formanden for 3Fs grøn gruppe.

  “Jeg er ikke i tvivl om, at alle ansvarlige ledere inden for den grønne sektor – herunder landbruget – er fuldstændigt enige. I lyset af mange landbrugsbedrifters ønsker om at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og unge elever er det helt naturligt at tilbyde ordnede forhold med fair løn- og arbejdsvilkår,” siger Peter Kaae Holm.

  Kontakt:

  For yderligere kommentarer kontakt 3F’s pressetelefon 8892 8892

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/undga-londumping-i-landbruget?releaseId=13568667