PRM / Erhvervsministeriet skyder ny govtech-indsats i gang

  Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

  Ønsket med indsatsen er at styrke et dansk vækstområde inden for govtech gennem øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder samt at øge anvendelsen af ny teknologi i den offentlige sektor.

  ‘Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder – som oftest mindre virksomheder – der leverer innovative teknologiske løsninger til den offentlige sektor. Fx i form af nye systemer for databehandling, nye typer software inden for undervisningsområdet eller i forbindelse med tilsynet af elinstallationer i private hjem.

  Konkret er der i Erhvervsministeriet igangsat et govtech-program, der tager udfordringer på Erhvervsministeriets område op og søger at forbinde dem med innovative teknologiske løsninger i markedet. Målet er at levere gennemtænkte og teknologisk innovative løsninger til Erhvervsministeriets styrelser og departement og understøtte en problemdreven tilgang til udbud samt afprøve virkemidler. Erhvervsministeriet vil i arbejdet have fokus på at sikre et bedre match mellem virksomheder og myndigheder og have fokus på, hvilke barrierer især SMV’er oplever i arbejdet med offentlige myndigheder, herunder i forhold til udbudsregler mv.

  Erhvervsministeriets govtech-program bliver officielt lanceret på konferencen Govtech: et nyt dansk vækstområde d. 27. februar 2019 kl. 08:30-12:30 i Børsbygningen, Slotsholmen. Erhvervsministeriet arrangerer konferencen i samarbejde med IT-branchen og Altinget/Mandag Morgen.

  Erhvervsministeriets indsats ligger i forlængelse af indsatsen beskrevet i Sammenhængsreformen under temaet “Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere”.

  Kontakt:

  Presserådgiver Jesper Ingemann tlf.: +4591399414 email: jesing@em.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/erhvervsministeriet-skyder-ny-govtech-indsats-i-gang?releaseId=13568490