PRM / Nyt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

  Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

  Med faldet på 800 var der 124.600 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet i oktober 2018. Udviklingen ses over hele landet. Kun i to ø-kommuner er det gået den forkerte vej, og der er kommet nogle få flere kontanthjælpsmodtagere.

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:

  “Det glæder mig at se, at vi måned efter måned kan konstatere, at antallet af personer på kontanthjælp falder, og at udviklingen sker over hele landet. Men vi skal endnu længere ned, og det er jeg sikker på er muligt med de gode jobmuligheder, der er i dag. Vi har netop set i en ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at knap 30 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke har registreret nogen jobsøgning i september måned 2018 og 11 procent ikke har gjort det i tre sammenhængende måneder. Det duer jo ikke.”

  “Når man er jobparat kontanthjælpsmodtager skal man søge job. Længere er den ikke. Og man skal registrere sin jobsøgning. Både så jobcentret kan se, om man aktivt søger job, og dermed står til rådighed, men også så sagsbehandlerne kan hjælpe ledige bedst muligt til at komme i arbejde. Det er kommunernes ansvar, og derfor har jeg også skrevet til samtlige af landets kommuner og bedt de af dem, hvor problemet er størst, om at rette op.”

  Faldet på 31.900 fuldtidspersoner kommer samtidig med, at regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen i april 2016. Kontanthjælpsloftet betyder, at man får større gevinst af at tage et arbejde, og med 225-timersreglen stilles der krav om, at man står til rådighed, hvis man kan arbejde.

  Kigger man på det samlede antal offentligt forsørgede er tallet i samme periode faldet med i alt 57.200 fuldtidspersoner, når der tages højde for sæsonudsving.

  “Vi kan se, at dem, der forlader kontanthjælpssystemet, ikke bare ender på andre ydelser. De gode konjunkturer er selvfølgelig en væsentlig årsag til faldet, men jeg er også overbevist om, at regeringens politik har en betydning”, siger Troels Lund Poulsen.

  Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn på kontanthjælp efter skat 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden.

  Kontakt:

  Beskæftigelsesministeriet

  Pressevagt: 51232830

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-fald-i-antallet-af-kontanthjaelpsmodtagere?releaseId=13568473