PRM / Dansk Byggeri: Ambitiøs plan for hovedstaden

  Pressemeddelelse fra Dansk Byggeri

  Dansk Byggeri er især glad for, at regeringen fremlægger præcise initiativer, både når det gælder infrastruktur og de områder, der er udpeget til erhvervsudvikling. Og at man samtidig er opmærksom på, at den daglige administration, som virksomhederne møder på rådhuse og i forvaltninger med fordel kan strammes op og koordineres bedre.

  – Det er en ambitiøs og langsigtet plan for udbygning af hovedstaden. Ikke bare for fremkommeligheden men også for, at det bliver lettere at drive virksomhed, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

  Lettere at drive virksomhed i hovedstaden

  Hovedstadskommunernes erhvervsvenlighed er kendetegnet ved, at virksomhederne på trods af gode hensigter og mange analyser fortsat oplever mange benspænd i det daglige.

  – Derfor er det et godt initiativ, at regeringen vil sikre en formaliseret dialog om erhvervsvilkårene. Kommunerne er jo på mange områder ekspeditionskontor for regler og lovgivning, og der er et stort behov for, at de den opgave mere ensartet. Regeringens konkrete forslag om at placere forskellige typer af erhvervsområder i de enkelte kommuner i hovedstadsområdet er fremsynet. Det vidner om, at den er bevidst om, at der er behov for en mere koordineret planlægning, siger Lars Storr-Hansen.

  Infrastruktur spiller en nøglerolle

  Infrastrukturen spiller en helt central rolle i udspillet.

  – Uden infrastruktur ingen udvikling. Det kunne være overskriften på de forslag, regeringen fremlægger. Hvis hovedstaden skal kunne indfri de mange visioner om udvikling er en udbygning af vejene helt nødvendig. Det handler om både den individuelle og kollektive trafik og varetransporten. Havnetunnelen og udbygning af ringvejene er afgørende elementer. Nu er det bare om at komme i gang, siger adm. direktør Lars Strorr-Hansen, Dansk Byggeri.

  Kontakt:

  Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

  Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-byggeri-ambitios-plan-for-hovedstaden?releaseId=13567634