PRM / Regeringen giver 19,5 mio. kr. til minerydning i Irak

  Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

  Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: “ISIL’s terrorregime har medført enorme ødelæggelser i Irak, og deres omfattende brug af sprængstoffer og miner har fortsat store konsekvenser for lokalbefolkningen. Med det nye danske bidrag hjælper vi med at øge sikkerheden i Irak, så hjælpeorganisationer kan få adgang til områderne, og der kan etableres basal infrastruktur såsom el, vand og sundhedsydelser. Samtidig understøtter vi indsatsen for at sikre, at flere fordrevne kan vende hjem. Det nye bidrag bekræfter det stærke danske engagement i Irak.”

  Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger: “Danmark og de øvrige lande i koalitionen har bragt ISIL’s selverklærede kalifat til fald. Det betyder dog ikke, at den brutale terrororganisation er neutraliseret, og derfor bekæmper koalitionen fortsat ISIL aktivt i både Irak og Syrien. Det er dog ikke nok at bekæmpe ISIL militært, vi skal også hjælpe irakerne med at skabe sikkerhed og stabilitet. Jeg finder det meget positivt, at vi fra dansk side kan bidrage til minerydningsindsatsen, og på et møde i Ottowa i Canada med koalitionens øvrige kernelande har jeg præsenteret bidraget, og jeg har slået fast, at Danmark forsat vil støtte indsatsen mod ISIL både militært og med humanitære bidrag.

  FN’s minerydningsorganisation har siden 2015 på baggrund af en anmodning fra den irakiske regering ydet støtte til stabiliseringen af befriede områder i Irak.

  Baggrund

  Danmarks indsats i Irak og Syrien er en del af et bredt dansk engagement, der bl.a. omfatter freds- og stabiliseringsindsatser, militære operative bidrag og humanitære bidrag. Støtten til minerydningsindsatsen i Irak knap 20 mio. kr. finansieres med midler fra den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, som både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet bidrager til. Der er tale om en ekstraordinært Bidrag, der udmøntes gennem det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak (2016-2018), som har et samlet budget på 557 millioner kroner. I alt vil Danmark nu støtte forskellige minerydningsaktiviteter i Irak og Syrien med 144 mio. kr. i rammen af freds- og stabiliseringsprogrammets treårige forløb.

  For yderligere information kontakt Anne Ege, presserådgiver for udenrigsministeren, 41532526

  Forsvarsministeriets pressevagt, 72810400

  Kontakt:

  Presserådgiver Anne Møller Ege tlf.: +4541532526 email: annemo@um.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringen-giver-195-mio-kr-til-minerydning-i-irak?releaseId=13565258