PRM / Immunterapi: Tecentriq øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

  Pressemeddelelse fra Roche a/s

  Udviklingen af immunterapi har medført mere effektiv behandling af en række kræftformer. Nu kan brystkræft for første gang føjes til denne liste.Nye data fra det kliniske fase-3 studie, IMpassion130, dokumenterer således en forbedring af både den samlede overlevelse og den progressionsfri overlevelse hos patienter med triple-negativ brystkræft, der blev behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab). Studiet blev præsenteret på den europæiske kongres for kræftlæger, ESMO, der afholdes i disse dage i München, Tyskland.

  Forbedret overlevelse ved behandling med immunterapi

  IMpassion130-studiet viste, at patienter med triple-negativ brystkræft med en PDL-1 ekspression mere end 1%,som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, havde en samlet overlevelse (OS) på 25 måneder mod 15,5 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 9,5 måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 38%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

  - For første gang er det påvist i et fase 3-studie, at immunterapi, som i dag anvendes med succes til behandling af patienter med lungekræft og modermærkekræft, også har betydelig effekt på overlevelsen ved behandling af patienter med den meget aggressive triple-negativ brystkræft med en positiv PD-L1-status. Der er ganske vist tale om patienter med metastatisk sygdom, som ikke kan helbredes for deres brystkræft. Men studiet giver et fingerpeg om immunterapiens mulige potentiale som en forebyggende behandling til patienter med tidlig brystkræft, siger overlæge Michael Andersson, Rigshospitalet.

  Øget progressionsfri overlevelse

  IMpassion133-studiet demonstrerede også en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi mod 5,0 måneder for patienter i kontrolgruppen. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder. Der sås samtidig relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død på 38%.

  - Alene på grund af overlevelsesgevinsten vil lægemiddelmyndighederne sandsynligvis registrere atezolizumab til behandling af patienter med triple-negativ brystkræft med en positiv PD-L1-status, siger Michael Andersson og tilføjer, at den nye immunterapi sandsynligvis også vil ændre den kliniske praksis i Danmark for behandling af denne patientgruppe.


  Samtidig med at IMpassion130-studiet blev præsenteret, blev data fra studiet publiceret i artikel i det anerkendte faglige tidsskrift New England Journal of Medicine.

  For yderligere information:

  Overlæge Michael Andersson, Rigshospitalet

  Telefon: 3545 3545

  Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s

  Mobil: 24 88 60 31

  Email: morten.wiberg@roche.com

  Om IMpassion130

  IMpower130 er et internationalt dobbeltblindet fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) ved førstelinjebehandling af patienter med enten inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

  Der indgik 902 patienter i IMpower130-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi i form af nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen. Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapiregimet nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen.

  Hovedresultater

  Ved behandling med Tecentriq i tillæg til kemoterapi i første linje øges den mediane overlevelse (OS) hos patienter med triple-negativ brystkræft med en PDL-1 status mere end 1%. IMpassion130-studiet dokumenterer, at den mediane overlevelse (OS) i forsøgsgruppen, der modtog Tecentriq og kemoterapi, var 25 måneder mod 15.5 måneder i kontrolgruppen, der fik placebo og kemoterapi. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 9,5 måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 38%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

  IMpassion130 studiet demonstrerede en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 5,0 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder og en relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression på 38%.

  Sikkerhed/bivirkninger

  Ved kombinationsbehandling med Tecentriq og kemoterapi var bivirkningsprofilen den samme som ved individuel behandling med Tecentriq og kemoterapi. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedssignaler ved kombinationsbehandlingen.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/immunterapi-tecentriq-oger-overlevelsen-hos-patienter-med-brystkraeft?releaseId=13562746