PRM / Tørken udfordrer i forhold til foder til husdyrene – Hjørring Kommune ser på muligheder for at hjælpe

  Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

  Vi må erkende, at vi ikke kan ændre vejrsituationen, hvor meget vi end ønsker det. Men vi vil gerne signalere velvillighed overfor de landbrug med dyrehold, som eventuelt kan afbøde lidt ved at vande fra de forskellige vandkilder som søer, bække, åer osv, hvor det er muligt at hente vand til at vande de marker, hvor foderet til dyrene skal produceres.

  Vi ved i Hjørring Kommune godt, at der kan være tale om en beskeden hjælp, og som tilmed kan være forbundet med udfordringer blot at anstille til vanding. Men alligevel – mange bække små…

  Når vi modtager en henvendelse med et ønske om indvinding af vand fra søer eller vandløb til vanding af foder til produktionsdyr, vil vi straks gribe til handling, og få sagen ekspederet.

  Vi vil konkret tage ud til ansøger og besigtige søen eller vandløbet og her tage en snak om mulighederne, og som sagt er udgangspunktet en positiv vurdering og et ja til ansøgningen. Henvendelse skal ske på enten tlf 72 33 67 53 eller mail natur@hjoerring.dk.

  Som nævnt vil medarbejderne straks sætte handling på og finde det muliges kunst.

  Der kan desuden være udfordring med tilskudsfodring til dyr som afgræsser naturbeskyttede § 3-områder. Her vil praksis også være at tillade dette grundet den særlige tørkesituation.

  Med venlig hilsen

  Søren Smalbro
  Udvalgsformand
  Teknik og miljø

  Kontakt:

  Henvendelse vedr. dette udover ansøgning kan ske til søren.smalbro@hjoerring.dk, Mob: 22749722 eller andreas.duus@hjoerring.dk, Mob: 41223017.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/torken-udfordrer-i-forhold-til-foder-til-husdyrene—hjorring-kommune-ser-pa-muligheder-for-at-hjaelpe?releaseId=13243293