PRM / Erhvervslejer til nye lokaler i Borgmestergården: DEAS skaber synergi mellem ejer og lejer

  Pressemeddelelse fra DEAS

  I denne uge flytter en ny international erhvervslejer ind i nyindrettede kontorlokaler i Sampensions flerbrugerejendom Borgmestergården i Københavns Sydhavn.

  Ejendomsforvaltningsselskabet DEAS har stået for ombygningen og indretningen af de nye kontorlokaler, der er på mere end 1000 m2 og skal rumme 53 medarbejdere. Projektet blev gennemført på tre måneder.

  Øverst på lejers dagsorden stod fleksibilitet i forhold til fremtidige behov samt et sundt indeklima. Storrumskontorer er det gennemgående tema i indretningen, men lejer har også haft ønske om forskellige formelle og uformelle mødesteder. Dette afspejler tydeligt tidens tendenser inden for erhvervsindretninger.

  “Det er helt i tråd med tendenserne inden for erhvervsindretninger. I det nye lejemål har vi indarbejdet lejers ønsker i forhold til fx fleksibilitet, så indretningen nemt kan skaleres i forhold til medarbejderstabens størrelse og sammensætning. Samtidig har strategien bl.a. været at tage udgangspunkt i de eksisterende installationer, da det er af betydning for ejer,” siger Mie Møller, arkitekt og space planner i DEAS.

  Gode resultater for energi og indeklima

  For erhvervslejere er indeklima ofte et vigtigt parameter, da det har betydning for medarbejdernes trivsel. Og for ejendommens ejer er det ofte en strategisk målsætning at gøre den eksisterende ejendom mere energivenlig.

  “Vi forbedrer ofte de indeklima- og energimæssige forhold, når vi foretager en ny erhvervsindretning. Vi har i dette lejemål fået behovsstyrede og omkostningseffektive ventilationsløsninger, så der undgås unødig ventilation. Der er samtidig installeret lavenergi-anlæg. Det får en positiv effekt for lejers energiforbrug til gavn for både miljøet og økonomien,” siger Martin Rauhe Pedersen, asset manager i Sampension.

  Unikke fællesarealer

  Optimering af ejendommen som helhed og et fokus på fremtidige behov er omdrejningspunktet, når DEAS arbejder med space planning. Den prioritering har også gjort sig gældende i DEAS’ indretning af Borgmestergårdens fællesarealer, hvor husets tre erhvervslejere efterspurgte fleksibilitet, mobilitet og et godt indeklima. Det blev imødekommet med konkrete løsninger ved at etablere frizoner, arbejdszoner og et klassificeret indeklima i flerbrugerhusets fælles atrium.

  For mere information:

  Asset manager Martin Rauhe Pedersen, Sampension, mobil 24 94 50 60
  Arkitekt Mie Møller, DEAS, mobil 40 92 06 23

  Kort om Sampension

  Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsselskab og forvalter en formue på knap 284 mia. kr. Vi er et kundeejet selskab med omkring 300.000 kunder, der årligt indbetaler mere end 9 mia. kr. Vi er cirka 300 medarbejdere, der tilbyder både arbejdsmarkeds- og firmapensioner. Vores formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen mere værd. Det sker primært gennem høje afkast, lave omkostninger og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv administration og en ambitiøs og gennemført rådgivningsindsats.

  Kort om DEAS

  DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af fem forretningslinjer: Ejendomsadministration, Property Asset Management, Facility Services, Udlejning og Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Vi tilbyder ydelser som administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggesagsadministration, energistyring, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme. DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg og Aarhus. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.

  Link:

  Ny international erhvervslejer flytter ind i nyindrettede kontorlokaler i Sampensions flerbrugerejendom Borgmestergården.

  https://via.ritzau.dk/data/images/00226/9ded557c-4d16-41f1-aa21-e9b4a0c68646.JPG

  Lejer har haft ønske om forskellige formelle og uformelle mødesteder.

  https://via.ritzau.dk/data/images/00725/67727130-fedd-4f84-9246-dafe02a0b9c9.JPG

  Opgaven lød på ombygning og indretning af et lejemål på over 1.000 m2 til 53 medarbejdere.

  https://via.ritzau.dk/data/images/00534/da5eb8b6-8771-4b40-9ccf-8cb8a2f6d8ef.JPG

  Projektet blev gennemført på tre måneder.

  https://via.ritzau.dk/data/images/00010/b9279e08-137f-4773-a645-647663be5b40.JPG

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her:
  https://via.ritzau.dk/release?releaseId=11442253

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **