Højesteret slår fast: Fejlbehandlede kan beholde erstatning

  To patienter får lov at beholde en erstatning for fejlbehandling, selv om Region Syddanmark havde krævet pengene betalt tilbage.

  Det fastslår Højesteret i en principiel dom.

  Sagen handler om to patienter, der blev tilkendt erstatning efter at have været udsat for fejlbehandling.

  Men pengene blev halvandet år senere krævet tilbagebetalt af Region Syddanmark.

  Det skete, da patienterne ville have Ankenævnet for Patienterstatning til at vurdere, om der var grundlag for yderligere erstatning.

  I stedet for yderligere erstatning endte Ankenævnet med at slå fast, at der ikke var grundlag for erstatning.

  På den baggrund krævede Region Syd pengene tilbage, selv om der var gået halvandet år, siden pengene blev udbetalt.

  Sagerne blev siden prøvet i by- og landsret, og her fik regionen medhold.

  Men landets højeste retsinstans er kommet frem til et andet resultat.

  Advokat Niels Johansen, der repræsenterer en af de to patienter, mener, at dommen er udtryk for, at “fornuften har sejret”.

  – Min klient er førtidspensionist, og hun har brugt pengene til at få en hverdag til at fungere.

  – Jeg er ikke sikker på, at hun eller familien kunne skaffe de penge, hvis de skulle af med dem igen. Det ville være en meget træls situation at stå i, siger han.

  Kvinden blev tilkendt en erstatning på omkring 230.000 kroner, og den får hun som nævnt lov at beholde.

  Sagen kan få betydning for andre patienter, der er blevet mødt af lignende krav om tilbagebetaling.

  – Det er jo en konkret afgørelse af det konkrete forhold, men der kan godt være nogle, der vælger at gå i retten, fordi de ikke mener, de skulle have tilbagebetalt pengene, siger Niels Johansen.

  Regionerne har de senere år skærpet deres praksis på området. De er i stigende grad begyndt at anke afgørelse om patienterstatning og kræve penge betalt tilbage.

  Det har vakt harme på Christiansborg, og i november fremsatte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) et forslag til ændring af reglerne om patienterstatning.

  De nye regler, der endnu ikke er vedtaget, vil betyde, at en erstatning ikke udbetales, før en eventuel klage over afgørelsen er behandlet.

  Det foreslås også at forkorte klagefristen.

  Lovforslaget skal sikre, at patienter eller pårørende ikke havner i en situation, hvor man lang tid efter udbetalingen bliver mødt af et krav om tilbagebetaling af pengene.

  /ritzau/