Antal indlagte kan nærme sig 900 med foreslået genåbning

  Hvis regeringen følger anbefalinger fra en ekspertgruppe og genåbner butikker og lader afgangselever i nogle dele af landet komme i skole igen, vil det føre til en stigning i antallet af smittede og indlagte.

  Cirka 870 personer vil i så fald være indlagt med coronavirus i midten af april, lyder vurderingen fra ekspertgruppen. Det er på niveau med, da anden bølge toppede i slutningen af december og frem til midten af januar.

  Christian Wejse, der er overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, påpeger, at det vil kunne aflæses i antallet af smittede og indlagte, hvis der genåbnes.

  - Der er ingen tvivl om, at det har en pris at åbne. Vi vil se flere indlagte og flere døde, siger han.

  I anden bølge toppede antallet af indlagte 4. januar med 964 indlagte. Og særligt regionerne i den østlige del af landet oplevede et stort pres.

  I et bilag fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at hospitalerne periodevis nåede det, der kaldes det maksimale spidsbelastningsscenarie - i bilaget benævnt scenarie D.

  I scenarie D vil der være aflysning af planlagte operationer og ambulante besøg, men det kan også medføre aflysning af hjerte- og kræftoperationer og have mulige konsekvenser for akutte operationer.

  Der kan være tale om en ekstrem nødsituation med usikkerhed om patientsikkerheden og opretholdelsen af befolkningens helbredstilstand og med et ekstremt udtrættet personale, fremgår det af styrelsens bilag.

  Netop erfaringerne fra de østdanske sygehuse gør, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at "det vil være fagligt uhensigtsmæssigt set i forhold til befolkningens samlede helbredstilstand, hvis belastningen af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 igen kommer på et tilsvarende niveau som under den lange spidsbelastning i anden bølge".

  Selv anbefaler Sundhedsstyrelsen, at belastningen over længere tid ikke kommer over 3-400 indlagte med coronavirus, hvis der samtidig skal kunne være "en omtrentlig normal drift" i sundhedsvæsenet, hvor andre patienter end dem med covid-19 kan blive udredt og få behandling.

  Hvis der atter vil være dage med over 800 indlagte, vil det ifølge Christian Wejse kræve, at andre afsnit på sygehusene bliver lukket. Der skal i stedet laves særlige covid-afsnit.

  - Det vil klart være en stor belastning for sundhedsvæsnet, hvis vi havner der igen. Men det er også en udfordring, som vi har vist, at vi kan håndtere, siger overlægen.

  Det skøn på 870 indlagte i midten af april, som ekspertgruppen er kommet med, er baseret på matematiske modeller.

  Efter midten af april bliver modellerne meget usikre. Men de indikerer ifølge gruppen, at indlæggelsestallene stiger yderligere.

  Danske Regioner ønsker ikke at kommentere skønnet fra ekspertgruppen.

  - Danske Regioner henviser til Sundhedsstyrelsens vurdering, som indgår i de aktuelle politiske forhandlinger.

  /ritzau/