OVERBLIK: Brug af teledata i retten er sat på standby

  To aarhusianske bandemedlemmer, der er idømt seks og otte års fængsel, kræver i Vestre Landsret at blive løsladt med baggrund i teledatasagen.

  18. august meddelte Rigsadvokaten, at man suspenderer brugen af teleoplysninger som beviser i retssager frem til 18. oktober.

  Oplysningerne må ifølge instruksen heller ikke danne baggrund for varetægtsfængsling.

  Det har ført til løsladelse af 32 varetægtsfængslede personer og udsættelse af 36 sager.

  Her kan du blive klogere på, hvordan teleoplysningerne bruges af politiet.

  * Hvis man bevæger sig rundt i landet med en tændt telefon i lommen, vil politiet kunne se, hvor man har været.

  * Det sker, fordi telefonen automatisk logger på telemaster og på den måde efterlader et aftryk.

  * De aftryk kan omsættes til informationer, der kan bruges i efterforskninger eller som beviser i retssager, hvor mistænktes færden kan spille en rolle.

  * Oplysningerne, som politiet typisk modtager om personers telefonforbrug i store mængder, kaldes rådata.

  * For at bruge de data og sortere i dem har politiet et værktøj, der kan hjælpe med at skabe overblik.

  * Tidligere på sommeren kom det frem, at der var fundet en fejl i det it-program, som politiet bruger til at håndtere teledata.

  * Senere er der også blevet identificeret fejl i forbindelse med de geografiske koordinater for telemasters placering.

  * Det betyder, at fejlbehæftede masteplaceringer kan være anvendt til at sandsynliggøre en telefons position.

  * Derudover er der fundet fejl i de rådata, som politiet modtager direkte fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger.

  * Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket.

  Kilder: Ritzau, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten.

  /ritzau/