OVERBLIK: Sådan vil de røde partier finansiere økonomien

  Socialdemokratiet har onsdag regeringsforhandlinger med de øvrige partier i rød blok, SF, Enhedslisten og De Radikale, om det økonomiske område.

  Her følger nogle af buddene på, hvordan partierne vil finansiere fremtidens velfærd:

  * Socialdemokratiet.

  - Hårdere regulering af de højest lønnede, så for eksempel lønninger over ti millioner kroner i store selskaber ikke skal kunne trækkes fra virksomhedsoverskuddet.

  - Arveafgiften skal målrettes meget store arvesummer. Det skattefrie bundfradrag hæves fra 289.000 kroner til 500.000 kroner. Arv over tre millioner kroner skal beskattes med 30 procent.

  - Højere skat på store formueindkomster. Blandt andet skal topskatterabatten for kapitalindkomst afskaffes, og skattelettelser på høje aktieindkomster skal tilbagerulles.

  - Der skal være en europæisk bund under selskabsskatten i EU-landene. Danmark skal stå i spidsen for en model, der har til formål at beskatte store digitale selskaber med meget lav eller ingen selskabsskattebetaling.

  * SF.

  - Formueskat skal indføres på 0,5 procent af al nettoformue, der overstiger fem millioner kroner, herunder ejerboliger og andelsboliger.

  - Topskatteydere skal betale samme indkomstskat af renteindtægter og aktieudbytter som af arbejdsløn.

  - Der skal være en ekstra arveafgift på 15 procent på arv over to millioner kroner. Arv på under en halv million kroner fritages til gengæld for afgift.

  - Der skal indføres en reklameskat for techgiganter. Den skal være på tre procent af salgsværdien på al slags reklame.

  - Staten skal bruge færre penge på dyre konsulentrapporter, for eksempel fra statens primære advokat, Kammeradvokaten.

  * Enhedslisten.

  - En millionærskat indføres, således at personer med en indkomst på over en million kroner årligt skal betale fem procent i millionærskat.

  - Der skal være en formueskat på en procent af formuer over tre millioner kroner.

  - Fradraget for arbejdsmarkedsbidraget i topskatten skal fjernes, således at personerne med de højeste lønninger skal bidrage mere.

  - Jobfradraget skal rettes mod personer med de laveste lønninger. Derfor skal ordningen kun gives til personer, der har indkomster under 300.000 kroner om året.

  - Skattelettelser på selskabsskat fra 2013 skal tilbagerulles, sådan at selskabsskatten hæves fra 22 til 25 procent.

  De Radikale:

  - Det økonomiske råderum skal øges. Det skal blandt andet ske ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, både sygeplejersker, sosu-assistenter og ingeniører. Beløbsgrænsen skal sænkes fra 427.000 kroner til 325.000 kroner i årlig indkomst for at komme til Danmark.

  - Skatten på arbejde skal lettes for alle for at skabe øget vækst og nye arbejdspladser.

  - Den grønne check skal afskaffes. Den har siden 2010 kompenseret borgere med lave indkomster for blandt andet grønne afgifter.

  - Seniorjobordningen skal afskaffes.

  /ritzau/