18-årig voldsmand jages: Slog løs på buschauffør


Arkivfoto

HELSINGØR: Kort før midnat, fredag aften, blev en buschauffør uden grund offer for grov vold fra to passagerer på Møllebakken, ifølge Nordsjællands Politi blev den 50-årige buschauffør slået med knytnæveslag i ansigtet.

Den ene af de to voldsmænd truede chaufføren med repressialier hvis han meldte overfaldet til politiet - det havde dog ingen virkning og politiet var kort efter fremme på stedet hos den chockerede chauffør. Hele overfaldet er filmet af bussens sikkerhedsudstyr, og derfor var der ingen tvivl om hvem politiet skulle lede efter.

Det lykkedes for en af politiets patruljer kort efter at slå en klo i kraven på en af voldsmændene, identisk med en 17-årig mand fra Helsingør, og han er sigtet for vold efter Straffelovens § 119, hvor vold mod personer i offentlig tjeneste hvilket straffes markant hårdere end almindelig vold.

Den anden gerningsmand var lørdag formiddag fortsat på fri fod, men det bliver en stakket frist idet Nordsjællands Politi intenst leder efter den sidste voldsmand - identisk med en 18-årig mand fra Helsingør - og har bla. været på besøg hos den eftersøgte mands forældre for at lede efter ham.

Udover vold vil den 18-årige mand også blive sigtet for vidnetrusler mod buschaufføren.

Straffeloven § 119 (vold mod tjenestemand)
Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Straffelovens § 123 (Vidnetrusler)
Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 ar.