Voldsom brand hærger transformatorstation

SMØRUM: En kæmpe brand hærger fredag et stort transformatoranlæg på Lundevej, en kæmpe sort røgsky hænger over området og alt er afspærret i en omkreds af 1000 meter.

Brandvæsnet er endnu kl. 18.30 ikke påbegyndt slukning, det skyldes angiveligt at strømmen endnu ikke er slået fra på anlægget som fylder gigantiske 7500 m2.

Om branden i det store anlæg medfører strømafbrydelser er endnu ukendt.

Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, oplyser Rigspolitiet i en beredskabsmeddelelse.

Advarslen vedrører borgere i Hove By, Lunden og indfaldsvejene til Hove by og Lunden.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.