Efter flere skyderier: Politiet indfører visitationszone i Vollsmose


Arkivfoto. Se kortet over visitationszonen i bunden af artiklen.

Fyns Politi oplyser fredag aften, at der bliver indført en visitationszone efter flere skyderier omkring Vollsmose.

Der har været skudt med flere skydevåben i Bøgeparken og på Korsløkkevej, hvilket formodes at have sammenhæng med en konflikt mellem forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken, som fra tid til anden blusser op.

På den baggrund frygter politiet, at det kan komme til yderligere episoder med brug af våben og opretter derfor en visitationszone i medfør af politilovens § 6.

Visitationszonen gælder fra den 13. juli 2018 kl. 17.00 til den 26. juli 2018 kl. 12.00. Se zonens omfang på kortet i bunden af artiklen.

Politiet forklarer om den geografiske udstrækning af zonen, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig.

Samtidig har politiet også vægtet, at skyderier indtil videre er foregået i Vollsmose og ved Korsløkkeparken.

- Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, lyder det i pressemeddelelsen fra Fyn Politi.


Visitationszonen går fra: Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.