20.000 flere jyske husstande plages af trafikstøj


Arkivfoto

Et stigende antal borgere i Jylland bliver udsat for støj fra statens veje, der overstiger den vejledende støjgrænse på 58 decibel.

I løbet af fem år er antallet af støjplagede boliger i Jylland således steget med 50 procent fra godt 36.000 i 2012 til knap 55.000 i 2017.

Det fremgår af en støjrapport fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten.

Tallene får flere jyske borgmestre til at kritisere staten for ikke at gøre nok for at afhjælpe generne. Blandt andre Randers' borgmester, Torben Hansen (S).

- Støjen er invaliderende for borgerne, og staten gør alt for lidt for at lave støjbekæmpelse ved motorvejen, siger han til Jyllands-Posten.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastslået, at trafikstøj blandt andet kan medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

På trods af den stigende trafikstøj i Jylland er det samlede antal støjplagede boliger på landsplan faldet fra 120.000 i 2012 til 106.000 i 2017.

Faldet hænger sammen med, at der sammenlignet med for fem år siden er markant færre støjplagede boliger i hovedstadsområdet.

Øget hastighed og flere biler på vejene er faktorer, som øger støjen. Etablering af eksempelvis støjskærme, støjvolde og støjreducerende asfalt har den modsatte effekt.

I en mail til Jyllands-Posten skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA), at han er opmærksom på, at "vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, som desværre påvirker mange mennesker langs vejene".

Men han skriver også, at råderummet for offentlige investeringer i disse år er begrænset, og at mulighederne for at sætte nye projekter i gang derfor er indskrænket.

/ritzau/