Har du mistet 80-150.000 i kontanter? Så har politiet fundet dem og leder efter dig


Arkivfoto


I april 2022 blev et større kontantbeløb fundet i en beboelsesejendom på Frederiksberg.

Ejeren af de fundne penge mangler dog stadig.

Københavns Politi efterlyser derfor vedkommende.

En person indleverede i april 2022 et større kontantbeløb til Københavns Politi, som var fundet i en ejendom på Frederiksberg.

Ejeren har endnu ikke givet sig til kende og derfor udsender Københavns Politi nu denne efterlysning efter vedkommende, jf. loven om hittegods § 2, stk. 3.

Det drejer sig om et større kontantbeløb på et sted mellem 80.000 og 150.000 kr.

Hvis ejeren af pengene identificerer sig, skal det godtgøres, at pengene tilhører vedkommende.

Det kan bl.a. ske ved at kunne redegøre nærmere for det eksakte beløb, findested og at fremlægge bevis for ejerskab.

Københavns Politi har fuld forståelse for, at det kan være fristende at henvende sig og gøre krav på beløbet, men vi henstiller til, at udelukkende den retmæssige ejer giver sig til kende over for os via kbh-juridisk-afdeling@politi.dk.

Henvendelse skal senest ske den 15. september 2023.