Transkønnet indsat får nej i landsret til at flytte fra mændene


  Arkivfoto

  Selv om en indsat for otte år siden skiftede juridisk køn fra mand til kvinde, er det ikke en krænkelse af hendes rettigheder, at hun fortsat skal afsone på en mandeafdeling.

  Det har Østre Landsret onsdag afgjort i en civil sag, som den transkønnede indsatte har anlagt mod Direktoratet for Kriminalforsorgen samt Herstedvester Fængsel.

  Den 62-årige indsatte skiftede i 2015 juridisk køn fra mand til kvinde. I forbindelse med det kønsskifte har hun ønsket at flytte væk fra mandeafdelingen, hvor hun ifølge advokat Julie Stage føler sig isoleret og utryg.

  I landsretten har den 62-årige forklaret, at:

  – De mandlige indsatte chikanerer hende, nedværdiger hende og tager på hende, ligesom de opfordrer hende til at have sex med dem.

  Den indsatte er af fængslet blevet opfordret til ikke at gå i kvindetøj, da det vurderes, at der er en risiko for overgreb mod hende.

  Hun ville også have rettens ord for, at hun ikke skal nøgenvisiteres af mænd eller afgive urinprøve under opsyn af mandligt fængselspersonale.

  Men både by- og landsret er kommet frem til, at selv om den indsattes juridiske køn ganske vist er kvinde, er hun biologisk en mand. Det skyldes, at hun ikke har fået foretaget en kønsskifteoperation og derved fysisk fremstår som en mand.

  Derfor er det ikke et brud på reglerne, at nøgenvisitationer og urinprøver finder sted med mandligt fængselspersonale. Heller ikke antallet eller karakteren af dem udgør en umenneskelig eller nedværdigende behandling, lyder det.

  Desuden noterer landsretten, at der ikke er sket en krænkelse af den indsattes ret til privatliv som beskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

  Den indsattes placering på mandeafdelingen skyldes nemlig ikke en manglende retlig anerkendelse af, at den indsatte juridisk set er en kvinde, men derimod fordi der er sket en sikkerhedsmæssig afvejning i sagen, herunder beskyttelse af andres rettigheder og friheder.

  I marts 2015, da den indsatte skiftede juridisk køn, afgjorde Kriminalforsorgen, at hun skulle blive på afdelingen. I den forbindelse skævede Kriminalforsorgen blandt andet til, at hun to gange inden kønsskiftet er dømt for særligt farlige voldtægter samt forsøg på voldtægt.

  Den indsattes testosteronniveau er på et meget lavt niveau, men Retslægerådet har vurderet, at det ikke fuldstændigt kan afvises, at det er muligt med det niveau at gennemføre samleje.

  Derved er nye overgreb ikke udelukket.

  Østre Landsret har lagt til grund, at hun er farlig. Hun udgør “en ikke ubetydelig sikkerhedsmæssig risiko for de kvindelige indsatte”, skriver landsretten i dommen.

  Landsretten har derved stadfæstet Københavns Byrets dom fra februar 2022.

  Julie Stage, der repræsenterer den transkønnede indsatte, vil nærlæse dommen med sin klient. Sammen vil de tage stilling til, om de vil søge om lov til at få sagen for Højesteret.

  I oktober sidste år blev den 62-årige flyttet fra Herstedvester Fængsel til Enner Mark Fængsel. Også her er hun på en afdeling kun med mænd.

  Hun afsoner en forvaringsdom – en tidsubestemt sanktion, som folk, der vurderes at være farlige, kan idømmes.

  /ritzau/