Ekskæreste fra helvede: Utrættelig stalker sendes i fængsel


Arkivfoto.


Ikke mindre end 653 gange sendte en 37-årig mand fra Hvidovre systematisk og vedvarende uønskede sms’er og telefonsvarerbeskeder.

Modtageren var hans ekskæreste og moren til deres fælles barn.

I beskederne truede han hende jævnligt på livet eller med vold.

I enkelte tilfælde truede han hende via hendes familie eller via personale på barnets skole.

Chikanerierne begyndte sidst i januar 2022, kort efter straffelovens nye stalkingparagraf trådte i kraft.

De fortsatte, selvom politiet gav ham et tilhold om ikke at kontakte hende, men gentagelser medførte, at han blev anholdt og varetægtsfængslet i juni.

Retten i Glostrup har idømt manden, der tidligere er ustraffet, et års ubetinget fængsel for chikanen, der nåede at vare cirka fem måneder, før han blev anholdt.

”Et år i fængsel er en konsekvent dom i betragtning af, at han ikke tidligere var straffet af relevans og hovedsagligt stalkede hende telefonisk,” siger anklagerfuldmægtig Mette Thorsen.

Han blev desuden dømt for at true den betjent, som informerede ham tilholdet, med vold.

Han ankede dommen på stedet, da retten afsagde dom fredag den 10. marts.

Straffelovens § 242
Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år.