Anklagemyndigheden anker dukkesagen


Anklagemyndigheden vil have dukkesagen, hvor tre mænd blev frifundet i byretten, prøvet for landsretten. Derfor har Statsadvokaten i København i dag anket dommen fra Retten på Frederiksberg.

Dukkesagen, hvor tre mænd den 14. september 2022 blev frifundet for trusler mod statsministeren under en demonstration mod coronarestriktioner, skal prøves ved Østre Landsret.

Det mener Statsadvokaten i København, der i dag har anket sagen.

”Vi mener stadig, der er tale om trusler om vold, så vores retlige vurdering af sagen er den samme som i byretten. Desuden er der efter vores vurdering ikke med byrettens dom skabt tilstrækkelig klarhed over, hvor grænsen går mellem trusler og lovlige ytringer. Derfor mener vi, at der er behov for, at landsretten vurderer sagen,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

De tre mænd var tiltalt for den 23. januar 2021 at have hængt en mannequindukke med et foto af statsministeren op på Frederiksberg. Dukken var påført et skilt med teksten: “Hun må og skal aflives”.

I byretten var sagens dommer og to domsmænd enige om, at de tre mænd skulle frifindes. De var tiltalt efter straffelovens § 119, stk. 1, der handler om trusler mod offentligt ansatte, og efter straffelovens § 81, nr.7, der handler om, at det er skærpende, at truslen har baggrund i ytringer i den offentlige debat.

”Der har været talt meget om ytringsfrihed i denne sag, og derfor er det vigtigt for mig at sige, at vi i høj grad anerkender, at der er ganske vide rammer for lovlige ytringer. Men der er også grænser for ytringsfriheden, når det kommer til trusler, og det er vores vurdering, at vi her har bevæget os ud over ytringsfrihedens grænser. Derfor mener vi, at det er rigtigst, at landsretten får mulighed for at vurdere sagen, så vi alle ved, hvordan vi må ytre os offentligt,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Ankesagen er endnu ikke berammet.