Danskeksamen-krav forhindrer ægtefællesammenføring for en femtedel


Arkivfoto

Når myndighederne giver afslag på ægtefællesammenføring til danske statsborgere med dansk oprindelse, er det i en femtedel af tilfældene fordi, den danske statsborger ikke kan bevise sine danskkundskaber.

Det viser en rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

For at kunne blive sammenført med sin udenlandske ægtefælle i Danmark, skal man som dansk statsborger leve op til integrationskravet.

Det er en del af integrationskravet, at man kan bevise, man har bestået dansk på et niveau svarende til 9. klasse.

Det gælder også, selv om man er født og opvokset i Danmark.

19 procent af de danske statsborgere med dansk oprindelse, som søger om ægtefællesammenføring, kan ikke leve op til det krav ifølge rapporten.

For danske statsborgere med anden etnisk herkomst end dansk er det 27 procent ifølge Ekstra Bladet.

Rapporten er blandt andet skrevet af en række organisationer og myndigheder.

Her får kravet om, at danske statsborgere med dansk oprindelse skal bevise deres danskkundskaber, også kritik.

– Det er et ganske urimeligt krav at stille over for en dansker, der har boet hele sit liv i Danmark og gået i folkeskolen, men ikke har taget en videregående uddannelse som sådan, men i øvrigt har klaret sig strålende, lyder det fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater i rapporten ifølge Ekstra Bladet.

Ifølge Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside nyidanmark.dk, er der i alt seks dele af integrationskravet.

De første tre handler om den udenlandske ægtefælle og de sidste tre om den danske statsborger.

Tilsammen skal mindst fire af kravene være opfyldt ifølge de to styrelsers informationshjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladet skal Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg gennemgå rapporten på et møde i næste uge.

/ritzau/