Etablering af visitationszone i København

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 5. oktober 2016 truffet beslutning om, at politiet i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område.

Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er flere voldelige episoder, konfrontationer og utryghedsskabende adfærd i området, herunder senest et knivstikkeri g.d. på Frederikssundsvej ud for 128.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Som følge af ovenstående indføres visitationszonen, gældende fra onsdag den 5. oktober 2016, kl. 1200 til onsdag den 12. oktober 2016 kl. 1200.

Visitationszonens geografiske omfang fremgår af vedlagte kort.