Fordæk eksploderet: Lastbil pløjer to træer og ender med faretruende hældning


Torsdag kørte en lastbil fra SCT galt på Helsingørvejen.

Det var en pludselig dæksprængning som sendte lastbilen ud i grøften.

Her kolliderede den med to træer, inden den stoppede oppe på en skråning.

Lastbilchaufføren havde held til nogenlunde bevare kontrollen over lastbilen, trods forruden og førerhuset blev smadret af de to træer, som lastbilen nedlagde på sin vej.

Dæksprængningen skete med så voldsom kraft, at dele af sideskærmen og inderskærmen fra lastbilen blev revet af og slynget ud i grøftekanten ca. 80 meter fra der hvor lastbilen endte.

Uheldet skete på strækningen mellem Græstedvejen og Skolegade, og medførte en fuldstændig afspærring af Helsingørvej i knap tre timer.

Lastbilen standsede i en faretruende hældning på en skråning langs Helsingørvej,

Chaufføren slap fysisk uskadt men noget forskrækket fra uheldet.

Et af de træer som lastbilen havde nedlagt på sin vej lå udover Helsingørvej

Derfor blev Gribskov Beredskab alarmeret for at skære træerne væk og være klar til eventuel udslip af brændstof, olie eller andre væsker fra lastbilen, når den blev bjerget.

Et bjergningskøretøj kom hurtigt ud til uheldsstedet med fuld udrykning, og måtte i første omgang trække et træ fri som sad kilet fast mellem hjulakslerne på lastbilen, og endda fortsat sad fast i jorden.

Herefter tog det omkring 45 minutter at få lastbilen trukket forsigtigt ned, så den ikke længere var i fare for at vælte.