Dansk mobilhospital og materielbidrag til Ukraine


(FOTO: BEREDSKABSSTYRELSEN)


Beredskabsstyrelsens mobilhospital doneres til Ukraine, hvor det ved behov kan indsættes af civile myndigheder.

Som følge af den nuværende sikkerhedspolitiske situation har regeringen efter aftale med Ukraine besluttet at donere Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Mobilhospitalet vil kunne blive taget i brug af ukrainske civile myndigheder, hvis der ses behov, skriver Beredskabsstyrelsen.

Mobilhospitalet bemandes med lokalt sundhedspersonel. Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå ved oplæring af ukrainsk personel i brug af hospitalet.

Ejerskabet af mobilhospitalet overgår permanent til Ukraine. Efter donationen genanskaffes de enkelte moduler, så Beredskabsstyrelsen fortsat har et mobilhospital til rådighed til indsættelse ved kriser og katastrofer.

Donation af øvrigt beredskabsmateriel
Udover donationen af Beredskabsstyrelsens mobilhospital har Ukraine hasteanmodet om forskellig materielstøtte. Danmark donerer via Beredskabsstyrelsen ligeledes 2 stk. Toyota Landcruiser, 2 stk. 150 kW el-generatorer, 500 stk. lette kemikaliebeskyttelsesdragter samt 5.000 par varme-/frigørelseshandsker til Ukraine. Materieldonationen til Ukraine koordineres via EU’s Civilbeskyttelsesmekanisme og finansieres af Udenrigsministeriets fleksible pulje.

Danmark har via Beredskabsstyrelsen tidligere sendt støtte til Ukraine, bl.a. materiel i forbindelse migrationspresset fra Belarus og bidraget med transport af covid-19-vacciner i 2021.