Forlængelse af visitationszonen i dele af Gladsaxe, Rødovre og Herlev


Københavns Vestegns Politi forlænger i dag visitationszonen til tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18.00.

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi i dag truffet beslutning om yderligere at forlænge visitationszonen i dele af Gladsaxe, Rødovre og Herlev Kommuner i perioden fra den 4. januar 2022 kl. 18.00 til den 18. januar 2022 kl. 18.00.

Beslutningen medfører, at politiet fortsat kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Baggrunden for beslutningen er, at der har været en række voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet, og hvorunder der er anvendt skydevåben i flere tilfælde.

Det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at personer fra de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds vil kunne træffes i dele af Gladsaxe, Rødovre og Herlev Kommuner, og at der fortsat er risiko for yderligere voldelige hændelser der, hvor de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds holder til.

Her gælder visitationszonen
Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade, Søborg Hovedgade, Kommunegrænsen til Københavns kommune, Roskildevej, Damhus Boulevard, Kommunegrænsen mod Hvidovre kommune, Kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, Korsdalvej, Rødovre Parkvej, Tårnvej, Jyllingevej, Islevdalsvej, Niels Frederiksens Alle, Nordre Ringvej, Lyskær, Marielundvej, Herlev Hovedgade, Borgerdiget, Tvedvangen, Gammel Klausdalsbrovej, Skinderskovvej, Krebsedammen, Ring 4, kommunegrænsen til Furesø kommune, Ring 4.
De nævnte veje indgår i visitationszonen.

Tidligere pressemeddelelser i sagen:
https://politi.dk/koebenhavns-vestegns-politi/nyhedsliste/visitationszone-i-roedovre-herlev-og-gladsaxe-forlaenges/2021/12/17

https://politi.dk/koebenhavns-vestegns-politi/nyhedsliste/visitationszonen-udvides-paa-vestegnen/2021/12/07