Tiltale: Barn misbrugt i 1992 – anklager rejser 24 år gammel sag

Retten i Glostrup har givet anklagemyndigheden grønt lys til at rejse tiltale i en 24 år gammel sag om seksuelt overgreb, skriver Albertslund Posten.

Anklager Rune Sorved Sydik oplyser til Ritzau, at retten afsagde kendelse om spørgsmålet 26. maj. Retten har taget stilling til, om sagen på forhånd skulle afvises som værende forældet.

- Vi har modtaget en anmeldelse om et seksuelt overgreb, der er foregået tilbage i 1992, hvor anmelderen var 10 år gammel, fortæller anklager Rune Sorvad Rydik fra Københavns Vestegns Politi.

Anklageren oplyser, at sagen fra politiets side er færdigefterforsket, og at anklagemyndigheden nu vil rejse tiltale i sagen.

- Det kan dog være, at forsvarsadvokaten vil kære kendelsen fra byretten til Østre Landsret, siger Rune Sorvad Sydik.

Den sigtedes advokat, Carsten Halle, har endnu ikke været træfbar.

Rune Rydik vil endnu ikke oplyse nærmere om sagens indhold. Det gælder både overgrebenes karakter, og hvilken bestemmelse i straffeloven der er rejst sigtelse for.

Anklageren oplyser, at den sigtede er beskyttet af et navneforbud. Derudover gælder der i sædelighedssager den regel, at offeret automatisk er beskyttet af navneforbud.

Ifølge Albertslund Posten boede den sigtede og den dengang 10-årige pige begge i Albertslund, da forbrydelsen angiveligt fandt sted.

/ritzau/